Bjarke Mikkelsen har i sin tid som brugsuddeler i Vodskov brugt de sociale medier flittigt i sin markedsføring: Facebook, diverse apps og ligeledes sms'ere. Men han understreger, at han på ingen måde kun henvender sig til det unge segment.

Bjarke Mikkelsen har i sin tid som brugsuddeler i Vodskov brugt de sociale medier flittigt i sin markedsføring: Facebook, diverse apps og ligeledes sms'ere. Men han understreger, at han på ingen måde kun henvender sig til det unge segment. "Jeg har lige så meget blik for Fru Jensen på 70, som jeg har det for en yngre generation. Det skal der ikke herske tvivl om."

SuperBrugsen Kolind henter ny uddeler i Vodskov

30-årige Bjarke Mikkelsen ved, hvad det er for en opgave, der venter ham, når han 1. juni præsenterer sin forretningsplan for medarbejderne i SuperBrugsen Kolind

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Det bliver noget af en økonomisk turn around, som Bjarke Mikkelsen, 30, ny brugsuddeler efter Jørn Schmidt skal stå i spidsen for i SuperBrugsen Kolind, hvor regnskabet de seneste tre år har vist en negativ bundlinje: 435.000 kroner i 2016, 1.2 mio. kroner i 2017 og 800.000 kroner i 2018. Med til billedet hører dog, at butikken har en solid egenkapital på over 15 mio. kroner.

"Det bliver en stor opgave, som ikke kan klares medsnuptagsløsninger. Det bliver et langt og sejt træk, men jeg er klar til at gå ydmygt til værks og sammen med bestyrelse og medarbejdere finde de løsninger, der skal til," siger Bjarke Mikkelsen.

Han vil ikke på forhånd komme med forhåndsudmeldinger om, hvordan han har tænkt sig at gribe opgaven an af en indlysende årsag.

"Medarbejderne skal selvfølgelig ikke læse om min forretningsplan i avisen. Den præsenterer jeg for dem, når jeg tiltræder 1. juni, og så vil de få et klart billede af, hvordan vi kan komme i positiv drift," lover den nye uddeler.

Fra Hadsund

Bjarke Mikkelsen har de seneste to og et halvt år været brugsuddeler i SuperBrugsen i Vodskov - og før da et år i en tilsvarende stilling i SuperBrugsen på Færøvej i Aalborg.

Han stammer fra Hadsund, hvor han i 2004 startede som flaskedreng i byens SuperBrugs og herfra arbejdede sig op til at blive souschef i to år, før han i 2014 skiftede til lederjobbet i Aalborg. Han bor i en ejerlejlighed i Nørre Sundby, men har tænkt sig hurtigst muligt at flytte tættere på Kolind.

"Det bliver meget hurtigt og måske i starten i et sommerhus eller hos familie i Aarhus, før jeg finder en permanent løsning. Jeg ved ikke, om jeg flytter direkte til Kolind, men tæt på bliver det i hvert fald," siger Bjarke Mikkelsen, der kun har sig selv at tage hensyn til.

Fodbold, vin og rom hører til den kommende chefs store fritidsinteresser. Fodbolden har han dog lagt på hylden på grund af en lyskenskade.

Samme i Vodskov

Når Bjarke Mikkelsen har en markant tro på, at han kan genskabe optimismen i SuperBrugsen Kolind, hænger det sammen med, at opgaven meget ligner den, som han påtog sig ved indgangen til sit nuværende uddelerjob.

"Her blev jeg også præsenteret for en bunden opgave om at vende negativ drift til positiv. Det er nu lykkedes med et overskud i 2018 på cirka 360.000 kroner, og i årets første fire måneder i 2019 er vi allerede nu foran vores budget med 300.000 kroner år til dato," fortæller Kolinds nye uddeler.

Han glæder sig til at skabe lys for enden af tunnellen i Kolind af en særlig grund.

"Jeg kommer til en brugsforening, som ligner den i Hadsund. Det har altid været mit mål, fordi frihedsgraderne for uddeler og bestyrelse er store. Det motiverer mig meget som leder."

"Rammerne i Kolind er fine. Nu er opgaven at øge omsætningen og levere godt købmandskab ved både at have blik for indtægter og udgifter."

Publiceret 14 May 2019 16:00