Gunnar Sørensen (V), formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, anerkender tallene i ny CEPOS-analyse om, hvad det koster at drive kommunale jobcentre. Syddjurs er landets 31. dyreste, men udvalgsformanden tror på, at Syddjurs med nye initiativer kan blive endnu billigere i drift. Arkivfoto

Gunnar Sørensen (V), formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, anerkender tallene i ny CEPOS-analyse om, hvad det koster at drive kommunale jobcentre. Syddjurs er landets 31. dyreste, men udvalgsformanden tror på, at Syddjurs med nye initiativer kan blive endnu billigere i drift. Arkivfoto

Jobcentre: Syddjurs anerkender CEPOS-analyse

Ny analyse fra den borgerlige-liberale tænketank CEPOS viser store forskelle på, hvor mange penge kommunerne bruger på deres jobcentre

Af
Lars Norman Thomsen

JOBCENTRE Hørsholm brugte i 2018 godt 54 mio. kr. på 770 personer, der var på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og lignende ydelser. Det svarer til over 70.000 kr. pr. person.

Nabokommunen Vallensbæk kunne nøjes med 32.000 kr. I Østjylland-sammenhæng har Skanderborg Danmarks 8. dyreste jobcenter med en udgift pr. ledig eller sygedagpengemodtager på over 61.000 kr., mens udgiften i nabokommunerne Horsens og Silkeborg var lidt over 48.000 kr.

I Syddjurs Kommune lød tallet på 51.179 kroner. I Norddjurs Kommune 40.060 kroner.

Det viser en ny analyse fra den borgerlie-liberale tænketank CEPOS, som har kigget på, hvor mange penge kommunerne bruger på deres jobcentre.

Best Practice

Pengene dækker kun de udgifter, der er forbundet med jobcenterets drift og arbejde med de ledige og sygemeldte – det er ikke inklusive selve ydelserne, f.eks. den kontanthjælp, der udbetales.

Udgifterne er til administrationen af jobcentrene og den aktive beskæftigelsesindsats, f.eks. samtaler med ledige, aktive tilbud som f.eks. virksomhedspraktik og formidling af job.

”Forskellen mellem kommunerne spænder fra ca. 60-70.000 kr. pr. ledig i den dyre ende til ca. 30-40.000 kr. i den billige. Forskellen kunne afspejle, at der mange steder er noget at spare, hvis kommunalpolitikerne var mere kritiske over for jobcentrenes udgifter. Jeg foreslår, at en kommission endevender hele jobcentersystemet og slankede det, men indtil da bør det være en bunden opgave for de ansvarlige i kommunen at granske udgifterne og tage ved lære af de bedste jobcentre,” udtaler Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS.

Turn around i Syddjurs

I Syddjurs Kommune anerkender man CEPOS analysen og kan genkende tallene, siger Gunnar Sørensen (V), formand formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

"Vi er i færd med et markant skift i vores indsats, så den bliver endnu mere virksomhedsrettet. Vi anerkender, at der stadig er et stykke vej at gå, når vi ser på CEPOS tallene."

"Dansk Arbejdsgiverforening foretog dog for kort tid siden en analyse, der kårede os som et effektivt Jobcenter, fordi den vurderede os gode til at hjælpe folk i job eller uddannelse. Den analyse er vi selvsagt stolte af, fordi den er med til at vise os, at vi er på rette vej med vores skifte i indsats."

I Syddjurs kommune prioriterer man i jobcentret virksomhedssamarbejdet højt, og derfor er der også fokus på udvikling og vedligehold af samarbejdsaftaler, der giver værdi for både virksomheder og for kommunen.

Jobmesser er fremtiden

"Vores samarbejde med virksomhederne skal og kan foregå på forskellige måder, så der er aftaler, der fungerer godt for alle typer af virksomheder. Eksempler på samarbejde er rekrutteringsaftaler, praktikker, træningsbaner og senest har vi afviklet en jobmesse, hvor virksomheder og ledige mødtes. Ree Park lagde lokaler til messen. En messe, der ved den efterfølgende evaluering viste sig at give mening for både borgere og for virksomheder," siger Gunnar Sørensen.

Jobmesse forventes fremover at blive et fast redskab i beskæftigelsesindsatsen, der både er effektiv og ressourcebesparende i indsatsen for at bidrage til at ledige møder virksomheder i en aftale om job.

"I forhold til økonomien betyder det, at vi med færre ressourcer forventer at få flere i job og selvforsørgelse," siger udvalgsformanden.

Handler om mennesker

Gunnar Sørensen peger på, at mennesker kommer til Jobcentret med meget forskellig baggrund, og at alle skal have en både ordentlig og individuel vejledning. Det er et afgørende kardinalpunkt for Jobcenter Syddjurs

"Nogen kommer hurtigt selv videre i arbejdslivet. Andre har brug for tættere kontakt- og udviklingsforløb, vejledning igennem vores jobklub og andre igen igennem jobmesser og lignende."

Danmark har 94 jobcentre, der i alt beskæftiger ca. 10.000 personer.

Den samlede udgift for at drive alle jobcentrene er 13,5 mia.kr. årligt.

Publiceret 23 May 2019 11:00