Et veloplagt panel med politikere og repræsentanter fra forskning, natur og erhvervsliv. Privat foto.

Et veloplagt panel med politikere og repræsentanter fra forskning, natur og erhvervsliv. Privat foto.

Havbrug: Politikere vil genforhandle aftale

Folketingspolitikerne Leif Lahn, Britt Bager og Kim Christiansen lovede mere eller mindre højlydt at genforhandle aftalen om havbrug

Politisk debat Det politiske debatmøde ”Livet i Havet” i Kattegatcentret onsdag 22. maj trak fulde huse. Der var således cirka 300 borgere som vidner, da først Leif Lahn (S) erklærede sig som modstander af havbrug og sagde at han ville arbejde for en genforhandling af havbrug, som er en del af landbrugspakken. Britt Bager (V) har tidligere udtrykt samme holdning, og med et blik på Kim Christiansen (DF) nævnte hun, at det ville komme til at ske.

Nye oplysninger

Alle tre partier er med i aftalekredsen om landbrugspakken. De var enige om, at der tilsyneladende er kommet oplysninger frem, som betyder, at der er behov for at genforhandle aftalen. Leif Lahn oplyste, at socialdemokratiet har trukket sig fra aftalen og understregede, at han vil arbejde for, at der ikke kan laves havbrug til opdræt af fisk i de indre danske farvande, hvorimod for eksempel dyrkning af tang og muslinger bør fremmes.

Thorkild Hansen, Komitéen for Bæredygtig Kystkultur, der har været tovholder for mødet, er glad for både den store opbakning og for den debat, der var. Men meldingen om havbrug er han særlig glad for.

"Ikke mindst de tilstedeværende politikeres løfter om at genforhandle aftalen om akvakultur specifikt den del der omhandler havbrugsindustri med opdræt af fisk har stor betydning for Djursland."

Ej miljømæssigt råderum

Kattegatcentret, ReePark, DN lokalforeninger Djursland, Nationalpark Mols Bjerge og Komitéen Bæredygtig Kystkultur havde med opbakning fra netværket Beredskab Rent Kattegat sat kommunalpolitikere, folketings- og EU politikere og alle borgere, som er optaget af havmiljøet, stævne til politisk debatmøde i Kattegatcentret. Den store udstillingssal var fyldt til sidste plads, og ind imellem gik bølgerne højt.

Direktør Helle Hegelund, Kattegatcentret, Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum og professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet indledte med oplysende indlæg om havets tilstand. Det blev blandt andet slået fast med syvtommersøm, at der ikke eksisterer et såkaldt miljømæssigt råderum i Kattegat til udledning af mere kvælstof, som regeringen har besluttet, tværtimod. Kirstine Bille, kandidat til EU Parlamentet understregede behovet for at overholde EU aftalerne om udledning af næringsstoffer og orienterede om den verserende klagesag i EU over den danske stats beslutning om det miljømæssige råderum.

Næringsstoffer

I den efterfølgende politiske debat var der fokus på hovedproblemet med at få udledning af næringsstoffer under kontrol. Hans Gæmelke, formand for Djurslands Landboforening orienterede om landbrugets indsats med blandt andet minivådområder.

Fra de østjyske Kommuners talsmand i debatpanelet, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, var der klare meldinger om, at man ikke ønsker havbrugsindustri med opdræt af fisk, men i stedet arbejder med at få etableret landbaserede anlæg, som det kloge alternativ.

Styr på anvendelse af havet

Debattens anden halvleg koncentrerede sig om de muligheder, den kommende havplan indebærer med at få bedre styr på anvendelse af havet. Jan Petersen opfordrede på vegne af de ni kystkommuner fra Mariager i nord til Samsø i øst og Hedensted i syd Christiansborg politikerne til at medvirke til at sikre kommunerne større indflydelse på havplanen med hensyn til natur, rekreative interesser og turisme. En opfordring som blev taget positivt til efterretning af alle seks folketingspolitikere. Ud over Leif Lahn, Britt Bager og Kim Christiansen var det Torsten Gejl og Søren Egge Rasmussen samt folketingskandidat Jens Meilvang.

Som led i at få større indflydelse på havplanen har de ni kommuner i samarbejde med Kattegatcentret, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Komitéen Bæredygtig Kystkultur taget initiativ til at udarbejde en regional havplan for havområderne ud for de involverede kommuner og som indspil til den nationale havplan.

-ab

Den store udstillingssal i Kattegatcentret var fyldt til sidste plads. Privat foto.

Den store udstillingssal i Kattegatcentret var fyldt til sidste plads. Privat foto.

Publiceret 25 May 2019 11:00