Ni politikere i panelet. Foto: Waveland.dk

Ni politikere i panelet. Foto: Waveland.dk

Paneldebat i Landsbyklynge: "Fantastisk møde, armene oppe"

Næsten hundrede borgere mødte op, da Landsbyfællesskabet Østdjurs inviterede til debat

Af
Anette Bonde

landdistrikt "Et fantastisk møde, vi har armene helt oppe. Vi ved, at der i området er en kæmpe gejst og mange, der gerne vil gøre noget. Det blev bekræftet ved mødet i aftes."

Jørgen Brøgger, næstformand i Landsby Fællesskabet Østdjurs, er dagen efter mødet i Landsby Fællesskabet Østdjurs, glad for forløbet af mødet, hvor den østlige landsbyklynge i Syddjurs havde inviteret kommunalpolitikere til at være med til at drøfte de emner, der er aktuelle lige nu. Mødet blev holdt tirsdag 21. maj.

"Rigtig mange medvirkede til en god debat, og der var en virkelig god stemning. I pausen var der også en summen og snak på kryds og tværs, så vi næsten ikke kunne nænne at gå i gang med mødet igen. Det giver energi til at fortsætte det store og nødvendige arbejde sammen med borgere og beslutningstagere i byrådet. Vi skal have en rigtig god dialog, som vi netop havde i aftes."

Fondsmidler

Et af de emner, der blev drøftet, var ansøgning om fondsmidler. Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt DGI har afsat en pulje til Mødesteder i landsbyklynger på i alt 88 mio. kroner, og hver klynge kan få bevilget op til 4,5 mio. kroner forudsat, at man selv har skaffet et tilsvarende beløb andetsteds fra. Politikerne var positive, men Kirstine Bille (SF) mente dog ikke, at byrådet ville kunne finde alle 4,5 mio. kroner. Derfor skal der også findes andre pulje- og fondsmidler.

I første omgang skal der søges om penge til at ansætte en konsulent, der skal udarbejde et projekt ud fra de ønsker, der udstikkes fra landsbyfællesskabet. Ansøgningen skal være indsendt inden 1. september, og projektet skal være skåret til i foråret 2020.

"Vi skal sørge for, at vores projekt er så godt, så vi får støtte," forklarer Jørgen Brøgger.

Trafik

Midttrafik har meldt ud, at busforbindelsen mellem Ebeltoft og Grenaa reduceres til en såkaldt uddannelsesrute. Det vil sige, at den forsvinder i weekender og reduceres til fire daglige afgange, morgen og eftermiddag, på hverdage.

Hyllested Borgerforening læste sit høringssvar til Midttrafik op, og der var almindelig enighed om at det bestemt ikke understøtter en bæredygtig udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter. Som alternative løsninger til at komme rundt, blev flextur, flextaxa og delebiler foreslået.

Jørgen Brøgger anbefaler at sende høringssvar for at påvirke udviklingen så meget som muligt. Og så beklager han den omstændighed, at Syddjurs havde afsat penge til at støtte busruten, men Norddjurs meldte fra.

"Det er ærgerligt, at vi ikke kan finde pengene, så vi kan udbygge det gode samarbejde og lade bussen køre stort set som den gør nu. Det er vigtigt med god trafik mellem to store byer som Ebeltoft og Grenaa."

Også cykelstier var oppe at vende, og det blev konstateret at alle synes, det er en god ide, men at det også er et spørgsmål om finansiering.

Næsten hundrede borgere i salen. Foto: Waveland.dk

Næsten hundrede borgere i salen. Foto: Waveland.dk

Klima og miljø

En borger spurgte til byrådets holdning og ageren for klima og miljø. Borgmester Ole Bollesen (S) henviste til, at der er nedsat et bæredygtighedsudvalg, men opfordrede også til, at borgerne gør noget privat og lokalt. Affaldssortering, skift vandflasker ud med vandkander, solenergi, kommunale klimaprojekter i Termestrup Enge og Mørke Mose, LED pærer, el-busser, giftfri haver og flere andre ting blev nævnt som nogle af indsatserne.

Havbrug blev også nævnt, og det kunne konstateres, at hverken politikere eller borgere ved mødet gik ind for det.

"Natur og miljø er et område, der fremover og altid vil være brug for at snakke om. Der er brug for gode debatter," siger Jørgen Brøgger og minder om forløbet med tobaksrygning.

"Det er ikke længe siden, vi sad og pulsede overalt. Det blev kun ændret, fordi nogle sætter spørgsmålstegn ved, om det er godt - selvfølgelig bakket op af fagfolk."

Børn, unge og ældre

Til glæde for de fremmødte blev det nævnt, at der er politisk enighed om at fastholde skolestrukturen. Det sker trods et varsel om et underskud i 1. kvartal på kommunens børn- og unge-område. Der er sat et analysearbejde i gang.

Jørgen Brøgger stillede selv et forslag om et træningslokale til ældre i Balle Borgerhus, hvilket affødte positive kommentarer.

Afslutningsvist fortalte Ikki Lynge, der er tovholder i landsbyklyngen, om hvad der aktuelt arbejdes med. Det er blandt andet en fusion mellem distriktsrådet og styregruppen i landsbyklyngen, strategiplan, bosætning, naturen, skolen, fællesskaber på tværs, lokale fødevareproducenter, erhvervsnetværk og planloven.

Hun nævnte også, at Landsbyfællesskabet Østdjurs er den første af landsbyklyngerne, der vil arbejde med FN's verdensmål.

Publiceret 26 May 2019 10:00