Ole Bollessen:

Ole Bollessen: "På anlægssiden bliver vi også tvunget til at bremse op. Jeg har fået tilslutning til, at vi midt i august måned holder et anlægsseminar, hvor vi både på kort og lang sigt skal prioritere vores anlægsudgifter."

Økonomisk overblik: Stærk økonomi og god velfærd skabes i fællesskab

Lokalavisen har bedt borgmester Ole Bollesen (S) og viceborgmester Claus Wistoft (V) om at komme med hver deres bud på, hvordan de ser på Syddjurs Kommunes økonomi lige nu efter, at de første advarselslamper er begyndt at blinke i forhold til at overholde 2019-budgettet

Af
Af borgmester Ole Bollesen (S):

KOMMUNEØKONOMI "Gode skoler, en nærværende ældrepleje, en effektiv infrastruktur og rettidige investering i blandt andet nye daginstitutioner og ældreboliger – det blot nogle af de krav, vi har til vores velfærd, og som jeg er sikker på, vi alle ønsker os i byrådet. Forudsætningen for det er en økonomi i balance, som kan tåle udsving hen over årene.

Som vi kan se i vores regnskab for 2018, har vi fortsat en solid økonomi, men der er udfordringer og bekymringer. Det gælder blandt andet en overskridelse på social- og familieområdet. Her har vi sat et forløb i gang for at afklare og kontrollere udgifterne endnu bedre. Samtidig følger vi naturligvis vores udgifter løbende og tæt på alle områder.

Fremtidens velfærd her i Syddjurs hviler på, at vi sammen fastholder et stabilt budget. Men regnskabet viser også, at det kræver, at vi hele tiden tør udfordre os selv. Gør vi det godt nok over for borgerne og virksomhederne? Er der områder hvor vi kan være mere effektive? Hvor kan vi hjælpe et udsat barn tidligere, så barnets problemer ikke vokser sig store i ungdomsårene? Bare for at nævne nogle spørgsmål.

I byrådet har vi derfor valgt at udfordre os selv med årlige budgetanalyser. Det er bundne opgaver, hvor vores ledere og medarbejdere i samarbejde med eksterne konsulenter gennemgår driftsområder for at finde nye rationaler, bedre løsninger og langsigtede indsatser. Her finder vi også de bedste løsninger fra andre kommuner.

Årets budgetanalyser er på Børne- og ungeområdet og på Sundheds- og omsorgsområdet. På begge områder skal der findes et råderum på ca. 20 – 30 mio. kr. årligt gennem en større analyse af områderne. De to områder skal levere et katalog af omstillingsmuligheder, der vil indgå i budgetforhandlingerne. Men det er vigtigt at huske, at råderummet fra analyserne indgår som en del af forudsætningerne for budget 2020.

Det er naturligvis ikke en nem opgave, at finde nye omstillingsmuligheder på disse to store velfærdsområder. Men det er et udtryk for den fælles ansvarlighed, som jeg synes både byrådet og vores administration lægger for dagen. Vores økonomiske rammer i Syddjurs Kommune er stramme og derfor kræver vores økonomi løbende omstillinger – og det har byrådet også været med til at implementere de sidste mange år. Alternativet tør jeg ikke tænke på.

I de seneste budgetopfølgninger fra vores fagudvalg er der en række udfordringer med budgetoverholdelse på driften. Derfor har vi i økonomiudvalget netop anbefalet byrådet, at den seneste budgetopfølgning fra fagudvalgene skal have en fornyet behandling. Det har vi anbefalet for at sikre, at vi både i fagudvalg og i byråd tager det fælles ansvar, der er nødvendigt for at overholde vores budgetter.

På anlægssiden bliver vi også tvunget til at bremse op. Jeg har fået tilslutning til, at vi midt i august måned holder et anlægsseminar, hvor vi både på kort og lang sigt skal prioritere vores anlægsudgifter. Vi har i øjeblikket et meget højt anlægsniveau, og det skal ned på et niveau som er naturligt for en kommune af Syddjurs størrelse."

Læs Claus Wistofts betragtninger på side 48

Publiceret 29 May 2019 11:30