Viceborgmester Claus Wistoft (V) råber vagt i gevær over udviklingen i Syddjurs økonomien og afventer en plan fra de partier, der har 100 procent aktier i Budget 2019. Foto: Anne Steen

Viceborgmester Claus Wistoft (V) råber vagt i gevær over udviklingen i Syddjurs økonomien og afventer en plan fra de partier, der har 100 procent aktier i Budget 2019. Foto: Anne Steen

Økonomisk overblik: Syddjurs økonomien – kurs mod afgrunden igen?

Lokalavisen har bedt borgmester Ole Bollesen (S) og viceborgmester Claus Wistoft (V) om at komme med hver deres bud på, hvordan de ser på Syddjurs Kommunes økonomi lige nu efter, at de første advarselslamper er begyndt at blinke i forhold til at overholde 2019-budgettet

Af
Viceborgmester Claus Wistoft (V)

gruppeformand for Venstre i Syddjurs Byråd:

KOMMUNEØKONOMI En solid økonomi og ikke mindst styringen heraf, er baggrunden for de senere års vækst og gode stemning i Syddjurs Kommune – desværre ser det måske ud til snart at være fortid.

Den nuværende borgmester har for nylig afleveret et regnskab 2018 til byrådet, med et kassetræk på 84 millioner kr. og lige nu peger udviklingen på, at 2019 vil byde på et kassetræk i nærheden af 100 millioner kr., og en faretruende lav kassebeholdning.

Årsagerne til de store kassetræk er cirka ligelig delt imellem et overforbrug på driften og hurtigere afviklede anlæg end forventet. Den manglende styring af både drift og anlæg er uhyre alvorligt. Særligt alvorligt er det, at der ikke styr på driftsudgifterne, da det jo er udgifter, der vil komme hvert eneste år. Derfor er der rigtig meget brug for, at få mere styring herpå.

At vi har høje anlægsudgifter er knap så alvorligt, da der jo her er tale om investeringer, og da anlægsudgifterne jo kun skal afholdes en gang. Derudover har hele byrådet været enige i, at foretage en række strategiske jordkøb til sikring af den fremtidige vækst i kommunen, og samlet set har Syddjurs kommunes jordforsyning gennem de seneste år hvert år givet et nettooverskud på omkring 20 millioner kr., som understøtter driften.

Hvis 2019 ender som budgetopfølgningen efter 1. kvartal lige nu peger på, vil det smalle politiske flertal som stod bag både tillægsbevillinger til driften givet i november 2018, og Budget 2019, have lænset kommunekassen for 184 millioner kr., og dermed – på rekordtid – have formøblet tidligere års hårde arbejde med at opbygge en kassebeholdning, der kan modstå de bump der altid er på vejen.

Så nok er kommunen lige nu i en skrøbelig økonomisk situation – men i virkeligheden i en endnu skrøbeligere situation politisk, idet borgmesteren har glemt skåltalerne fra KV 2017 om bredt samarbejde. Der er behov for et bredere samarbejde om kommunens langsigtede udvikling. For faktum er lige nu, at det smalle flertal der besluttede både at give store tillægsbevillinger til driften i 2018 og samtidig stod bag et urealistisk budget for 2019 har mistet styringen. Det er bekymrende, at budgettet for 2019 allerede efter 1. kvartal ser ud til at stikke helt af.

Situationen er ærgerlig og unødvendig, idet de økonomiske grundvilkår i Syddjurs Kommune er stærke, men når cocktailen af manglende vilje til bredt samarbejde og politisk styring mixes, kan det blive en rigtig gyser.

I Venstre forventer vi selvfølgelig, at budgetpartierne der er godt i gang med at tømme kommunekassen, også kommer med en plan for, hvorledes vi bringer kommunes kassebeholdning tilbage på et passende niveau. Såfremt det sker, så vil Venstre naturligvis deltage konstruktivt i arbejdet med at kommunens økonomi tilbage på rette spor.

Ellers peger pilen på ”under administration” – endnu en gang - alle alarmklokker ringer !

Publiceret 29 May 2019 11:30