Forsinkelser har præget den første tid for letbanen.

Forsinkelser har præget den første tid for letbanen. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Debat: Stop besparelserne på den kollektive trafik

Af
John Ole Rasmussen, Grenaa

På vegne af Trafikforeningen Djursland

DEBAT Staten skal erstatte de 60 mio. kr., der er taget fra den kollektive trafik i Midtjylland. Det forlanger Trafikforeningen Djursland, der nu for anden gang har henvendt sig til transportminister Ole Birk Olesen og Folketinget.

Foreningen har endnu engang klaget over de ustandselige udsættelser af strækningsåbninger på den nye letbane i og omkring Aarhus. Samtidig klager man nu også over de kommende nedskæringer af den kollektive bustrafik. De er forårsaget dels af letbaneforsinkelserne, dels fjernelsen af udviklingsmidler fra regionerne. Endnu værre kan det blive hvis regionerne helt nedlægges og grundlaget for den kollektive bustrafik på tværs af kommunegrænserne fjernes.

Letbaneudsættelserne har foreløbig medført et tab på 20 mio. kr., hvilket sker samtidig med at regeringen uden videre har fjernet regionale udviklingsmidler, hvoraf Region Midtjylland anvender 40 mio. kr. til busdrift på tværs af kommunegrænserne. Dette resulterer i et alvorligt tilbageslag for den kollektive trafik og specielt for regionens bustrafik. Kommunerne har store vanskeligheder med ud fra deres begrænsede budgetter at erstatte de tabte og fjernede midler.

I Aarhus by var forsinkelsen efter færdigbygning 3 mdr., til Odder 10 mdr., og til Grenaa er den nu oppe på over et år. Den 7/3-2018 skrev Trafikforeningen Djursland til Transportministeren og Folketingets transportudvalg med beklagelser over de dengang skete forsinkelser.

Af svaret fremgik at der var en meget kompliceret og omfattende godkendelsesprocedure. En senere evaluering konstaterer at der ikke findes en samlet oversigt over opgaver og beføjelser. “Manglen på en tidsplan og oversigt synes at være årsag til en hel del forvirring, “ hedder det.

Ingen forbedring

Trods en række forbedringsforslag viser den endnu mere langtrukne åbning af Grenaabanen som letbane at der ikke er sket nogen forbedring af godkendelsestempoet. Trafikforeningen havde håbet at ministeren på grund af sine, borgmestres og regionrådsformands indsigelser havde grebet ind og sikret at den dyre investering i skinner og ledninger ikke skulle stå ubenyttet så længe.

Det er helt uacceptabelt, at en så stor offentlig investering i et letbanesystem med stor betydning for uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, Skejby sygehus, kulturinstitutioner, for ældres transportmuligheder osv. skal stå ubenyttet så længe.

Og det på et tidspunkt hvor man taler om behovet for mere kollektiv trafik på grund af de voksende klimaproblemer.

Trafikforeningen påpeger at letbanens langsomme godkendelse og følgende store økonomiske tab skyldes en utrolig langsommelig, kompliceret og uforståelig procedure i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dertil kommer statens direkte fjernelse af budgetmidler, som regionerne kan anvende til kollektiv trafik. For at bevare en tidssvarende, regional kollektiv transport bør staten yde kompensation på mindst 60 mio. kr. direkte til Region Midtjylland eller til det midtjyske trafikselskab.

Såfremt den påtænkte nedlæggelse af regionerne gennemføres, bør det ligeledes sikres at den økonomi, der indtil 2018 har været til rådighed for kollektiv trafik på tværs af kommunegrænser fortsat stilles til rådighed.

Trafikforeningen mener ikke det kan være noget problem at finde pengene, da Trafikministeriet jo, i forhold til budgettet har sparet penge på en række motorvejsprojekter. Sidst er der sparet 900 mio. kr. i Region Midtjylland ved at færdiggøre motorvejen Herning-Holstebro før tiden.

Publiceret 11 June 2019 06:00