Nogle af ildsjælene i Ørnbjerg Møllelaug, f.v. Birgit Wøhlk, Ole Bisp, Kaj Pedersen, Joy Klein og Hanne Wickmann. De vil gerne have tilgang af yngre kræfter, der også vil blive en del af det gode fællesskab. Foto: Anette Bonde.

Nogle af ildsjælene i Ørnbjerg Møllelaug, f.v. Birgit Wøhlk, Ole Bisp, Kaj Pedersen, Joy Klein og Hanne Wickmann. De vil gerne have tilgang af yngre kræfter, der også vil blive en del af det gode fællesskab. Foto: Anette Bonde.

10 års fødselsdag: Ørnbjerg Mølle fik nyt liv igen

Ørnbjerg Møllelaug har netop holdt 10 års fødselsdag for at markere laugets jubilæum og møllens tilbagevenden fra Tornerose-tilstand

Af
Anette Bonde

vandmølle Midt i det skønneste landskab tæt på Stubbe Sø ligger Ørnbjerg Mølle. Møllen, der ejes af Naturstyrelsen, er i dag både malerisk idyl og et stykke dansk kulturhistorie, men den var tæt på et uopretteligt forfald. Indtil for 10 år siden lå møllen nærmest glemt for omverden, naturen var tæt på at pakke den helt ind i buskads og krat, og bygningernes tilstand blev værre og værre.

10 års fødselsdag

Takket være Ørnbjerg Møllelaug er den gamle vandmølle og de omkringliggende huse i dag flotte rustikke bygninger beliggende i fine omgivelser med have, sø, skov og fuglesang.

"Det er vi både stolte og glade for, og vi vil gerne fejre det med en festlig og spændende dag," fortæller møllelaugets formand Hanne Wickmann.

Fødselsdagen blev holdt søndag 16. juni klokken med boder, aktiviteter og tale.

"Alt var groet efter"

En lille gruppe aktive mennesker tog i juni 2009 initiativ til en stiftende generalforsamling for Ørnbjerg Møllelaug med det formål at genoprette ødelæggelserne af tidens tand.

"Alt var groet efter, det var ét stort vildnis," mindes tidligere formand Birgit Wøhlk og bestyrelsesmedlemmerne Ole Bisp og Joy Klein, der har været med helt fra starten.

"Svinehuset og møllen var i nogenlunde stand, men skolehuset og hønsehuset var ringe. Mølledammen var groet til og lå som en sump," tilføjer Kaj Pedersen, der også har været med i bestyrelsen i mange år.

Tyve mennesker var med ved den stiftende generalforsamling, og i dag er der cirka hundrede medlemmer. Ti af dem er aktive i 'Onsdagsgruppen', der har opsyn med stedet og mødes ugentligt for at slå græs og passe have, holde shelters og toilet. De tager sig også af hjemmesiden, rundvisninger, fugletur og diverse aktiviteter i forbindelse med mærkedage og traditioner. Og ikke mindst: smøre møllehjul.

"Der er meget og vigtigt arbejde omkring vandmøllen for at den kan fungere," indskyder Birgit Wøhlk.

Større reparationsarbejder søges der fondsmidler til i samarbejde med Naturstyrelsen.

Til venstre skolehuset, hvor der har været skole og tjenestebolig for møllens ansatte. I dag er det møllelaugets klubhus, og medlemmerne kan låne det til sammenkomster. I forgrunden svinehuset, hvor der i dag er plancheudstilling om møllens historie.

Til venstre skolehuset, hvor der har været skole og tjenestebolig for møllens ansatte. I dag er det møllelaugets klubhus, og medlemmerne kan låne det til sammenkomster. I forgrunden svinehuset, hvor der i dag er plancheudstilling om møllens historie.

Fandtes i 1552

Ørnbjerg Vandmølle er Djurslands eneste fungerende vandmølle. Fra et gammelt dokument ved man, at møllen allerede fandtes i 1552. Det nuværende møllehus er fra 1833. Foruden møllehuset hørte der en firelænget møllegård til møllen, samt et savskæreri, et stampeværk til uldtøj og flere mindre bygninger. I løbet af 1970'erne ophørte møllen med kommerciel drift, og i 1980 overtog staten stedet.

I 1988 brændte møllegården, og derefter var det, at naturen rykkede ind.

Som noget af det første efter stiftelsen i 2009 begyndte Ørnbjerg Møllelaug at søge fondsmidler, så møllehjulet igen kunne sættes i gang. Der skulle i første omgang skaffes 1 mio. kroner. Det lykkedes, og møllen blev restaureret både indvendigt og udvendigt.

Også de øvrige bygninger er blevet restaureret. Som noget af det seneste er opgravningen af mølledammen er færdig, og området omkring dammen er retableret.

Takket være et godt samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge er der også kommet drikkevand på pladsen til glæde for de mange vandrere og cyklister, der gæster møllen, og der er kommet shelters med bålfad, brænde og toilet.

Publiceret 21 June 2019 09:00