"PUK-udvalget har sat det lange lys på Idrætspuljen, fordi vi gerne vil have idrætshallernes ledelser til at tænke mere langsigtet, så Idrætspuljens midler ikke blot går til udskiftning af halgulve og skotrender," siger PUK-udvalgsformand Riber Hog Anthomsen (V). Foto: Lars Norman Thomsen

Idrætspuljen: Enigt PUK-udvalg klappede kassen i

Der var lagt op til en større millionudbetaling til flere af de selvejende idrætshaller på det seneste PUK-udvalgsmøde, men kun Ådalshallen og Mørke Idrætscenter blev tilgodeset

Af
Lars Norman Thomsen

IDRÆT Ådalshallen, Mørke Idrætscenter, Ebeltoft Idrætscenter, Tirstruphallen og Midtdjurshallen leverede primo juni ansøgninger for til sammen 4.818.779 kroner til Syddjurs Kommunes 'Idrætspuljen'. En anlægspulje som de kommunens selvejende idrætshaller kan søge én gang årligt, og som Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK-udvalget) administrerer.

Tilskud fra 'Idrætspuljen' foregår efter krone til krone-princippet. Det betyder, at et kommunalt tilskud på 50 procent skal modsvares af en tilsvarende medfinansiering på 50 procent fra idrætshallernes side.

Tilskud kan blandt andet anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende idrætshaller.

Kommunens embedsværk, Kultursekretariatet, havde indstillet til PUK-udvalget, at samtlige ansøgninger blev tilgodeset bortset fra ansøgningen fra IF Midtdjurs (Midtdjurshallen), der havde ansøgt om 1 million kroner.

Men PUK-udvalget forkastede forvaltningens indstilling om en udbetaling på i alt 3.818.779 kroner.

Kun Ådalshallens ansøgning på 156.250 kroner til udskiftning af tag i omklædningsrum, entré, cafeteria og mødelokale og Mørke Idrætscenters ansøgning på 479.398 kroner til udskiftning af tag, samt anlæg af brandventilation fik et ja fra et samlet PUK-udvalg.

Alle andre ansøgninger fik en kurv.

I stedet har PUK-udvalget bedt Kultursekretariatet om at indkalde repræsentanter for samtlige selvejende haller til et møde efter sommerferien, hvor de får lejlighed til præsentere deres anlægsplaner og tillige flerårige vedligeholdelsesplaner, der kan sikre hallernes klimaskærm.

Klimaskærmen kan også beskrives som bygningens ”frakke”. Det er alt det, der skiller ude fra inde. Der er penge at spare på varmeregningen ved at opgradere bygningens klimaskærm.

Tennishal i Ebeltoft

Et af de projekter, som ikke fik et håndklap fra politikerne, var Ebeltoft Idrætscenters ansøgning om tilskud til opførelse af en tennishal. Der findes ingen tennishal i Syddjurs Kommune, og derfor ønsker Ebeltoft Idrætscenter i samarbejde med Ebeltoft IF Tennisklub at etablere en hal.

Foruden en tennisbane, skal der anlægges en padelbane (minitennis), der i samarbejde med Ebeltoft IF Tennisklub skal kunne bruges efter pay-and-play princippet, blandt andet så turister kan benytte banen.

Desuden skal der tilbygges klublokale, som tennisklubben kan bruge om vinteren, mens fodboldklubben benytter det om sommeren.

Byggeriet forventes at starte i 2020 og at være klar til brug 15. september 2020. Anlægssum 4.750.000 (eksklusiv moms). Ansøgningen til Idrætspuljen lød på det halve, 2.375.000 kroner.

En tennishal i Ebeltoft kan nu i stedet meget vel blive et tema under byrådets kommende budgetforhandlinger.

Tidsgrænse

Kultursekretariatet havde i sin indstilling til politikerne lagt op til at sætte tommelskruerne på projekter, der i tidligere år har modtaget tilsagn om tilskud, men som endnu ikke er påbegyndt.

Det drejer sig om to tilsagn til IF Midtdjurs (Midtdjurshallen) fra 2017 og 2018 på henholdsvis 462.540 kr. og 1.000.000 kr.

Derudover modtog Hornslethallen i 2018 et tilsagn om bevilling på 801.984 kr. til et projekt, der endnu ikke er påbegyndt.

For at skabe klare retningslinjer og for at pengene kan komme de projekter, der rent faktisk udføres til gode, foreslog Kultursekretariatet, at der sættes en frist på bevillingerne, så bevillinger bortfalder 18 måneder efter tilsagn, såfremt det ansøgte projekter ikke er igangsat.

De, der falder for aldersgrænsen, kan naturligvis søge igen.

Netop en tidsgrænse bliver dermed også et tema på det møde med repræsentanter for hallerne, som sandsynligvis afvikles på den anden side af sommerferien.

Publiceret 26 June 2019 11:00