Pindstrupskolens nye 250 kvadratmeter store undervisningsfløj står klar til indflytning til efterårsferien. Foto: Lars Norman Thomsen

Pindstrupskolens nye 250 kvadratmeter store undervisningsfløj står klar til indflytning til efterårsferien. Foto: Lars Norman Thomsen

Rejsegilde på undervisningsfløj til Pindstrupskolen

Hvis håndværkerne kan holde tempoet, er den nye fløj til 5,5 mio. kroner klar til indflytning omkring efterårsferien

Af
Lars Norman Thomsen

PINDSTRUP På Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs, går der her ved skoleårets slutning 103 børn og unge.

15 af dem vinker slut-juni farvel efter veloverstået skolegang, men efter sommerferien siger 15 nye goddag til Pindstrupskolen, der er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole.

Elevmålgruppen er bl.a. børn med: Opmærksomheds-problemer og ADHD, Autismespektrum forstyrrelser og Socio-emotionelle vanskeligheder.

FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF) udtrykte ved rejsegildet håb om, at de ubebyggede nabogrunde på Tørvevej kan bruges til pladser (parkeringspladser?) til glæde for personale og børn på Pindstrupskolen. Foto: Lars Norman Thomsen

FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF) udtrykte ved rejsegildet håb om, at de ubebyggede nabogrunde på Tørvevej kan bruges til pladser (parkeringspladser?) til glæde for personale og børn på Pindstrupskolen. Foto: Lars Norman Thomsen

De mange børn presser Pindstrupskolen i forhold til plads, fordi børnenes behov til rum og omgivelser er anderledes end i en almindelig folkeskole.

Derfor kommer en ny undervisningsfløj på 250 kvadratmeter til en anlægssum på 5,5 mio. kroner som sendt om ikke fra himlen, så fra et byråd, hvor der er bred politisk enighed og respekt om Pindstrupskolens virke og værdi for det samlede skolevæsen.

"Vi forventer at være klar til indflytning i uge 43 lige omkring efterårsferien," fortalte viceskoleleder Lone Bridal Hansen ved sidste uges rejsegilde.

Afdeling i Tøstrup

Pladsproblemerne har tvunget Pindstrupskolens ledelse til at afsøge nye muligheder for mulige lokaler andre steder i kommunen.

I det nye år laver man således en midlertidig ungdomsafdeling for 16-18 af Pindstrupskolens ældste elever i Tøstrup på Dyrhøjvej 9 i de bygninger, som tidligere var hjemsted for Ryomgård Realskoles kostafdeling, i folkemunde 'Kosten', der har en historie som går tilbage til 1971.

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) overtog pr. 1. juli 2016 driften af 'Kosten', som overgik til at blive et opholdssted for unge i alderen 12 til 18 år. SUF og Ryomgård Realskole underskrev en tiårige, uopsigelig driftsaftale.

Det blev aldrig nogen større succes. Efterspørgslen var for lille, og i dag står bygningerne tomme. Dyrhøjvej 9 i Tøstrup optræder dog fortsat som et aktiv i Ryomgård Realskoles regnskab.

"Vi har fået en meget fin aftale med SUF og Ryomgård Realskole. Den koster os ikke noget, og vi kan bruge bygningerne kvit og frit i næste skoleår," forklarede Lone Bridal Hansen.

Inklusion - en succes?

Et stort flertal i Syddjurs Byråd har generelt talt varm for inklusion i folkeskolerne, og den økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne rummer også betydelige økonomiske incitamenter til, at folkeskolerne skal arbejde for større rummelighed.

Lokalavisen spurgte ved sidste uges rejsegilde Syddjurs Kommunes skolechef Per Viggo Larsen om det så ikke er et paradoks, at Pindstrupskolen har elevtilvækst samtidig med, at politikerne og Syddjurs Kommune taler meget varmt om inklusion i folkeskolerne?

"Jeg synes ikke, det er et paradoks. Når Pindstrupskolen lige nu har over 100 elever, skyldes det ikke, at inklusion i folkeskolerne er slået fejl eller at skolerne ikke arbejder hårdt med inklusion, for det gør de bestemt."

"Vi bliver nødt til at kigge lidt mere nuanceret på det for at danne os et samlet billede. Vi har ikke længere elever gående på Firkløverskolen i Mørke, vi er nu færdige med at udfase specialklasserne på Ådalsskolen og Mørke Skole, og sidst men ikke mindst har vi i forbindelse med tilflytning til kommunen fået elever, der kommer og skal have et specialskoletilbud. Det smitter alt sammen af på antallet af elever på Pindstrupskolen."

Visitation til Pindstrupskolen varetages af visitationsudvalget, som består af PPR-leder og skolechef Per Viggo Larsen.

Visitation sker på baggrund af en pædagogisk-psykologisk undersøgelse og vurdering og efter indstilling fra elevens skole i samarbejde med barnet og barnets forældre.

Publiceret 26 June 2019 08:00