Fra v: Tre Ryomgård politikere har skitsen klar til en løsning med ny børnehave og nyt plejecenter i tæt samklang med det nuværende Dagcenter Ringparken og Børnehuset Ringparken. Fra v.: Michael Skaaning Johansen, Michael Stegger og Michael Mikkelsen. Arkivfoto

Fra v: Tre Ryomgård politikere har skitsen klar til en løsning med ny børnehave og nyt plejecenter i tæt samklang med det nuværende Dagcenter Ringparken og Børnehuset Ringparken. Fra v.: Michael Skaaning Johansen, Michael Stegger og Michael Mikkelsen. Arkivfoto

En epoke er afsluttet på Plejecenter Ringparken

Ringparkens plejeboliger står nu tomme efter, at de tolv sidste borgere 1. juli flyttede til Lillerupparken i Rønde

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD 1. juli var det skæringsdag for de sidste beboere på Plejecenter Ringparken. De sidste tolv er nu flyttet ind i plejeboliger i det nybyggede Lillerupparken i Rønde.

Dermed slutter en epoke i Ryomgård, der går helt tilbage til den daværende Midtdjurs Kommune. Ringparken blev indviet i 1976.

16 af de nu tomme og utidssvarende plejeboliger (to fløje) bliver inden længe væltet, mens de sidste fire, der er bygget sammen med dagcentret på Ringparken skal bruges til andre formål.

Ringparken bliver ikke nedlagt, men kommer til at fungere som dagcenter for ældre mennesker i Ryomgård & omegn med alt lige fra højskoledage til gymnastik og motion, studiekredse, træhåndværk, fredagsgudstjeneste og alverdens andre ting. Træningsfaciliteterne er fine, og Syddjurs Byråd bevilgede på 2017-budgettet 1,75 mio. kroner til en større ombygning med nyt køkken, café og centersal som en smuk treenighed, der vil række langt ind i fremtiden.

Hvornår de to fløje bliver revet ned, vil direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, der har ældreområdet som sit ressort, ikke givet noget bud på.

"Det er kommunens ejendomsadministration, der varetager den slags opgaver, men jeg forventer da, at man går i gang efter sommerferien," siger Jørgen Andersen.

Politisk tema

Ryomgård Distriktsråd har presset hårdt på for at få en klar melding fra politikerne om, at Ryomgård er næste by i køen, når Syddjurs Kommune skal bygge nye plejeboliger.

Det har formand for Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Jan Fischer (S) lovet, og andre politikere med ham har gjort det samme.

Hvornår det sker, svæver hen i det uvisse, og en bagstopper kan blive Syddjurs Kommunes økonomiske situation.

Det får borgerne et vink om, når et samlet byråd har mødtes til et planlagt anlægsseminar i august, hvor dagsordenen er klar: Tempoet i anlægsinvesteringer i Syddjurs Kommune.

Projekter som Lillerupparken i Rønde og udbygningen af Demenscentret Frejasvænge i Kolind presser kommunens likviditet, og derfor er der ikke noget at rafle om. De kommende års anlægsinvesteringer skal ned i et leje i de kommende budgetår i omegnen af 80-100 mio. kroner, hvis kommunens målsætninger for kassebeholdningen skal opfyldes.

3 x Michael

Hvor eventuelt 40 nye plejeboliger skal placeres i Ryomgård, bliver et tema, der kan skille vandene i byen.

Ryomgård Distriktsråd er hooked på en placering på den såkaldte 'cirkusplads', nabo til Børnehuset Ringparken.

Men Ryomgårds tre politiske musketerer, byrådsmedlemmerne Michael Stegger (S) og Michael Mikkelsen (DF) samt folketingskandidat Michael Skaaning Johansen (Rad.Venstre) tænker helt anderledes.

Trioen foreslår, at opførelsen af nye plejeboliger sker i samspil med, at der skal bygges en ny børnehave i byen i stedet for Poppelvejens Børnehave.

3 x Michael vil opføre en ny børnehave på 'cirkuspladsen', så Ryomgård fortsat har to børnehaver.

Nye plejeboliger kan så efter de tre politiske ungersvendes opfattelse med fordel placeres i det byggefelt, der kommer til syne, når Ringparkens nuværende lejeboliger er revet ned.

"Man kan få børnehaver og plejecenter til at ligge tæt på hinanden på hinanden ved at vælge denne løsning og give mulighed for synergi mellem børnehaverne og plejecentret," lyder et hovedargument fra Michael'erne.

Publiceret 08 July 2019 19:00