Claus Wistoft fortsætter byrådsperioden ud og afviser verserende rygter om, at han skulle være på vej væk fra lokalpolitik

Claus Wistoft fortsætter byrådsperioden ud og afviser verserende rygter om, at han skulle være på vej væk fra lokalpolitik

Wistoft afkræfter rygter om et farvel til lokalpolitik

Den tidligere Venstre borgmester er grundigt træt af at blive konfronteret med alle mulige og umulige rygter i det nuværende byråd

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK ”Rygterne om min død er stærkt overdrevne,” skulle forfatteren Mark Twain angiveligt have sagt, da den amerikanske dagspresse i 1897 erklærede ham død.

Venstres gruppeformand, tidligere borgmester Claus Wistoft, kunne sagtens sige nogenlunde det samme til rygter om, at han går med planer om at forlade lokalpolitik.

De går på, at Wistoft, der tidligere på gennemførte en uddannelse i bestyrelsesarbejde på CBS i København, blev i foråret genvalgt til bestyrelsen i Tryghedsgruppen, der er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, er på vej ud af lokalpolitik, hvis han får yderligere en bestyrelsespost.

"Det har intet på sig, og jeg ved ikke, hvorfor sådanne rygter opstår. Det er udelukkende dårligt spin, og det er trættende at blive konfronteret med den slags," siger Claus Wistoft.

Han forlod Grenaa Havns bestyrelse ved forårets generalforsamling, men har andre bestyrelsesopgaver og forretninger, som han bruger krudt på. For eksempel fylder formandsposten for Midttrafiks bestyrelse en del.

Midttrafik er en fusion af det tidligere Århus Sporveje Trafikselskab, dele af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT), de tidligere Ringkøbing og Århus amter, samt kommunerne i de 2 nedlagte amter. Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.

For meget støj

Claus Wistoft har selv en mistanke om, hvem der har sået rygterne, om hans mulige afgang, men han gider ikke spilde mere tid på det.

"Jeg synes efterhånden, at der er alle mulige og umulige rygter i byrådet, og det er bestemt ikke godt for arbejdsklimaet. Som byrådspolitiker er det vigtigt, at man anerkender sin rolle og udviser den nødvendige respekt kollegialt og for hvervet."

"Som byrådsmedlem er der grænser for, hvad du kan sige i det offentlige rum, fordi tilhørerne selvfølgelig tager det du siger for pålydende. Du må i hvert fald aldrig som byrådsmedlem give indtryk af, at du taler på det samlede byråds vegne."

Undren

Senest har Claus Wistoft i byrådssalen harcelleret offentligtover sager og udtalelser, som han ikke kan goutere.

Han synes, det er blevet en uskik, at sager optages direkte på byrådets dagsorden uden at have været gennemarbejdet i et politisk udvalg først.

Senest skete det, da et lille byrådsflertal vedtog at rette henvendelse til Undervisningsministeriet for at blive fritaget for de forkætrede nationale test i folkeskolerne.

"Jeg synes slet ikke, at det er seriøst, at der ikke bliver lavet en ordentlig sagsbehandling, før byrådet træffer en beslutning på et fælles grundlag."

Claus Wistoft henviser til, at skolelederne ikke er blevet hørt overhovedet og at flere af dem efterfølgende har givet udtryk for undren.

På sidste byrådsmøde måtte Venstres gruppeformand belære Alternativets Mette Refshauge Foged om forretningsordenen i lokalpolitik.

Alternativets enlige repræsentant kunne fortælle byrådet, at hun bare ved en enkelt opringning til en skoleleder fik 14 forslag til, hvordan Udvalget for Familie og Institutioner med fordel kunne justere sit budget, der er ved at skride.

Claus Wistoft var det i sarkastiske lune, da han spurgte Mette Foged, om hun mente, at det fremover skulle være måden at drive lokalpolitik på inden et byrådsmøde ved at ringe rundt til forskellige mennesker som alternativ til gængs sagsbehandling med embedsværket som motor?

"Vi er på vej ud ad en forkert tangent i byrådet, hvis vi ikke mener, at vores forvaltning trods alt har en ekspertise, som vi som politikere kan have tiltro til, har vendt alle sten og hørt relevante ledere i sagsbehandlingen."

Publiceret 09 July 2019 07:00