Betina Wulf Holm og Jesper Holm Hansens opråb til Pindstrup borgerne har fået masser af kommentarer på Facebook-siden 'Os der bor i Pindstrup'

Betina Wulf Holm og Jesper Holm Hansens opråb til Pindstrup borgerne har fået masser af kommentarer på Facebook-siden 'Os der bor i Pindstrup'

Pindstrup føler sig overset af skole og kommune

Det er fint, at Marienhoffskolen har afkortet skoletiden med to lektioner om ugen, men det skriger til himlen, at det ikke har medført ændrede busplaner, mener Pindstrup forældre.

Af
Af Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD-PINDSTRUP Lige før sommerferien besluttede Marienhoffskolen, at skoletiden skulle nedsættes to timer om ugen på tirsdage og torsdage.

Syddjurs Kommune lod imidlertid Marienhoffskolen forstå, at at der ikke ville blive ændret i busplanerne.

Det er de blevet tosset over i Pindstrup, hvor forældre til skolesøgende børnikke forstår, hvorfor deres børn skal vente 50 minutter på en bus, mens deres kammerater fra Ryomgård kan gå hjem.

Det er Marienhoffskolens pligt at føre opsyn med de børn, der skal vente på bussen, og det ansvar har skolen naturligvis taget på sig.

Syddjurs Kommunes skolechef Per Viggo Larsen henviser til, at det er helt efter bogen i henhold til Folkeskoleloven, at børn kan vente op til en time på deres skolebus.

"Vores børn kan vælge selv at sørge for hjemtransport, eller være tvunget til et "frikvarter" (50 min.) i SFO´en. Det betyder nu, at nogle er tvunget til at hente deres børn selv, det betyder, at nogle børn er tvunget i SFO, som de ikke har lyst til - det betyder, at vi IKKE har fået vores selvbestemmelsesret som de fleste andre, fordi en skole og en kommune ikke kan få sådan en planlægning til at lykkes," skriver utilfredse Jesper Holm Hansen og Betina Wulf Holm på vegne af en lang række forældre på Pindstrup Bys Facebook-side.

"Vi kæmper lige nu med Marienhoffskolen og Kommunen, og begge parter vasker hænder, fordi kommunen havde underrettet skolen, og skolen siger, at vi skal henvende os på kommunen - ja det lyder lidt umuligt ík?".

"Hvis du bakker op om "de utilfredse skolebørn fra Pindstrup og denne sag", så skriv gerne en tilkendegivelse, meninger mm. i kommentarfeltet. Vi vil så samle til bunke, og viderebringe til Kommune og Skole, så de kan se, at Pindstrup også gerne vil have selvbestemmelsesret," lover parret.

Bliver et budgettema

Lokalavisen har spurgt de fem folkevalgte i Udvalget for Familie og Institutioner (FI-udvalget), hvad de siger til reaktionen fra Pindstrup forældrene.

"Der er umiddelbart ikke mulighed for eller anledning til at ændre i busplanerne. Det vil jo kræve en ekstra bus, hvis de børn, der nu får tidligere fri, skulle kunne tage en bus, straks efter de har fri. Der er jo andre - ældre - børn, der skal med den ordinære bus. Transport til og fra skole er en kompleks størrelse. Der skal tages hensyn til de børn, der skal have en fornuftig hverdag, og der skal tages hensyn til logistik og kommunens økonomi. Det er klart for mig, at det samlede transportbehov bliver et spørgsmål i de kommede budgetforhandlinger," svarer udvalgsformand Kirstine Bille (SF) tilbage.

"Jeg vil foreslå at det kommer på FI-udvalgets dagsorden, så udvalget kan få en redegørelse," lyder det fra Socialdemokratiets udvalgsmedlem Christian Haubuf.

"Jeg mener principielt, at børnene fra Pindstrup skal kunne komme hjem fra skole, når de har fri. På den anden side er 55 minutter heller ikke lang tid og i hvert fald inden for lovgivningens rammer. SFO'en har tilbudt børnene pasning i ventetiden så jeg synes der er fundet en god løsning fra skolens side. Jeg har bedt forvaltningen undersøge om busafgangene kan tilpasses," lyder det fra Venstres Jørgen Ivar Mikkelsen.

"Som udgangspunkt skal vi forsøge at lave køreplanerne så fleksible som mulige, og i videst mulige omfang så de tilgodeser børnenes og forældrenes behov. Vi tager sagen op i FI-udvalget, og så må vi her have en drøftelse af, om køreplanen eventuelt kan justeres lidt til," supplerer Venstres Christoffer Pedersen.

Enhedslistens Jesper Yde Knudsen har ikke reageret på Lokalavisens henvendelse.

Summa summarum: Pindstrups forældrenes kritik kommer nu på den politiske dagsorden og bliver sandsynligvis også et budgettema, som Kirstine Bille antyder det.

"Selvfølgelig kommer det på udvalgets dagsorden. Det har flere af medlemmerne jo også allerede bedt om. Og det bliver formentlig også et tema i budgetprocessen," lover Kirstine Bille, der understreger, at kommune og byråd, normalt ikke blander sig, hvordan og hvornår skoler melder skemaer og ændringer ud.

Marienhoffskolen kan således ikke klandres for , at den først kort før sommerferien, fortalte om kortere skoledage.

Publiceret 20 August 2019 20:00