Fra v: Direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, udvalgsformand Jan Fischer (S) og borgmester Ole Bollesen (S) fanget under en rundtur i Lillerupparken. Foto: Lars Norman Thomsen

Fra v: Direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, udvalgsformand Jan Fischer (S) og borgmester Ole Bollesen (S) fanget under en rundtur i Lillerupparken. Foto: Lars Norman Thomsen

Lillerup: Huslejestigninger i intervallet 850 - 1.300 kroner

På de sociale medier har der været en livlig debat, om meget store huslejestigninger til de beboere, der er flyttet fra Ringparken i Ryomgård til Lillerupparken i Rønde, men de første beregninger viser, at det ikke er korrekt

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Det gik ikke helt stille for sig, da de sidste beboere i de nu lukkede plejeboliger på Ringparken i Ryomgård 1. juni flyttede ind i spritnye plejeboliger i Plejecenter Lillerupparken i Rønde.

På de sociale medier kunne man læse om helt uhørte huslejestigninger, som de ældre tilflyttere og deres pårørende var meget uforstående overfor.

Lokalavisen har spurgt direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, om huslejens størrelse i Plejecenter Lillerupparken og de økonomiske udgifter for beboerne i forbindelse med flytningen fra Ringparken til Lillerupparken.

Af dokumentet 'Retningslinjer for gradvis nedlæggelse af Plejeboligerne Ringparken i Ryomgård' fremgår det vedr. de økonomiske konsekvenser ved flytningen:

  • Betalt indskud på Ringparken er gældende indskud i den ny plejebolig, således at beboeren ikke skal betale indskud to gange.
  • Eventuel difference i indskuddenes størrelse afholdes af Syddjurs Kommune.
  • Udgifter til flytning af indbo betales af Syddjurs Kommune.

Lejerne er således blevet holdt økonomisk skadesfri i forhold til indskud og flytteudgifter.

Udbetaling Danmark

Beboernes faktiske udgifter til deres månedlige husleje afgøres af størrelsen på den boligydelse, de er berettiget til.

"Den beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark. Boligydelsens størrelse er afhængig af lejerens formue, størrelsen på boligen og om der er pladskrævende hjælpemidler. Det vil sige, at boligydelsen vil være forskellig fra person til person," siger Jørgen Andersen.

Hvis en beboer for eksempel har en formue i likvide midler, vil han eller hun ikke være berettiget til boligydelse.

I faktiske tal stiger huslejen i rå tal og uden hensyn til boligydelse fra cirka 4.500 kroner til cirka 7.300 kroner for de beboere, der er flyttet fra Ringparken til Lillerupparken, ifølge Jørgen Andersen

"Vi har tal på boligydelsen for fire beboere indtil videre, og vi kan se, at efter boligydelsen er medregnet, så ligger deres faktiske huslejestigning fra 850 til 1.300 kroner (Forskellen mellem tidligere husleje fratrukket boligydelse og nuværende husleje fratrukket boligydelse, red.)," siger Jørgen Andersen.

"Der er desværre er lang ventetid ved Udbetaling Danmark på behandling af boligydelsessager. Syddjurs Kommune har dog mulighed for at bede om hastebehandling på enkeltsager. Vi har kontaktet de pårørende og orienteret dem om muligheden for at få hjælp til ansøgningen hos Borgerservice, hvis der er behov for det," tilføjer Jørgen Andersen.

Fakta

Udbetaling Danmark er den offentlige myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser: fx folkepension, barselsdagpenge og boligstøtte. Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon, Digital Post, samt via selvbetjening på borger.dk.

I Danmark siger loven, at kommunen skal sørge for, at ældre og personer med handicap tilbydes en bolig, der er tilpasset de specielle behov, man har, når man er ældre eller handikappet både midlertidigt og permanent.

Lillerupparken består af de 41 nye plejeboliger og de 42 eksisterende plejeboliger i det tidligere Rønde Plejecenter. Det er Syddjurs Kommune, der ejer boligerne og står for udlejning til de borgere, der visiteres til en bolig.

Seniorboliger til plus-80-borgere Ud over de nyopførte plejeboliger er desuden opført en række seniorboliger som punkthuse på arealet i Boligforeningen Djursbos regi.

Det er 30 boliger, som tilgodeser de ældre borgere på plus-80, som stadig er for friske til at komme på plejehjem. Disse boliger er på omkring 90 kvm og er en fordel for f.eks. ægtepar, der gerne vil blive boende sammen, selv om den ene måske er blevet svagelig og behøver større nærhed til social- og sundhedsfaciliteter i kommunen.

Publiceret 22 August 2019 19:00