Eleverne fra specialklasserne oplever bl.a., at de har fået flere venner, efter at de er blevet inkluderet i de almene klasser. Pressefoto

Eleverne fra specialklasserne oplever bl.a., at de har fået flere venner, efter at de er blevet inkluderet i de almene klasser. Pressefoto

Øget inklusion i Syddjurs: Farvel til specialklasser

Nedlæggelsen er sket over en tre-årig periode

Syddjurs Byrådet vedtog i 2016, at kommunens specialklasser skulle udfases over en treårig periode. De seneste år har Mørke Skole og Ådalsskolen arbejdet med at inkludere børn med forskellige typer af indlæringsvanskeligheder i almenklasserne.

Nedlæggelsen af specialklasserne er sket gradvist. På Ådalsskolen blev specialklassen for 4. - 6. klasse nedlagt i efteråret 2016, hvorefter de øvrige specialklasser fulgte i august 2017. Forløbet har ifølge skoleleder Morten Borup givet gode resultater:

Flere venner

"Flere af skolens elever fra specialklasserne har rykket sig både fagligt og socialt ved at blive flyttet i en almenklasse, fordi de har fået flere at spejle sig i. Vi har set elever, der pludselig kunne stå foran en klasse og fremlægge sit arbejde, der tidligere kun kunne fremlægge for én kendt lærer eller pædagog. Vi har hørt eleverne sige, at de ikke ville tilbage til det, de var i før, og at de nu havde fået mange flere venner," siger han i en pressemeddelelse.

For enkelte af specialklasseeleverne har det dog været for stor en mundfuld at blive flyttet ind i en almenklasse, hvorfor man på begge skoler har visiteret enkelte elever til andre tilbud.

På Mørke Skole har man også udfaset skolens to specialklasser gradvist. For den ældste specialklasse besluttede ledelsen, at specialklasseeleverne skulle følge de nye fag, eleverne får i 7. klasse, sammen med elever fra skolens almenklasse. En beslutning der efter et år blev evalueret positivt af elever og forældre. Derfor har man et år tidligere end planlagt nedlagt den ældste specialklasse helt, men med to lærere tilknyttet i tungere fag som dansk og matematik.

For skolens yngste specialklasse på Mørke Skole har det været nødvendigt med et større hensyn til specialklasseeleverne. Her har eleverne haft følgeskab af en pædagog og haft flere og flere timer i en almenklasse, indtil specialklassen endelig blev nedlagt i august i år.

For de yngre elever har overgangen til almenklasserne været mere udfordrende, og klassen har derfor fået tildelt ekstra pædagogtimer i dette skoleår.

Fakta

I skoleåret 2015/2016 var elevtallene i specialklasserækkerne på Ådalsskolen 44 elever og på Mørke 25 elever

Publiceret 06 September 2019 10:30