Kommentar: Snusfornuft contra borgerinddragelse

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

På sidste uges byrådsmøde måtte et samlet PUK-udvalg (Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur) krybe til korset og erkende, at udvalget ikke havde gjort sit arbejde godt nok.

Derfor blev lokalplan 419 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde ved Stationsvej i Mørke pillet af byrådets dagsorden og sendt tilbage til fornyet behandling i PUK-udvalget.

En del Mørke borgere var mødt frem i byrådssalen, og de var flittige i spørgetiden forud for byrådsmødet.

Utilfredsheden med lokalforslaget, og politikernes manglende lyst til at lytte til Mørke borgernes kritik blev der råt for usødet givet udtryk for.

Den nuværende lokalplan giver mulighed for at opføre 35-40 tæt lave boliger i to og tre etager samt 156 boliger i fem punkthuse på fire etager og tre punkthuse på tre etager.

Hvordan kan det gå så galt, at et lokalplanforslag, der er blevet behandlet efter bogen med borgermøde og høringssvar, må pilles af dagsordenen, fordi der foreligger nye oplysninger, som PUK-udvalgsformand Riber Hog Antonsen (V), selv Mørke borger, udtrykte det?

Bedømt på de fremmødte Mørke borgeres mange spørgsmål, fordi de simpelthen føler, at der er blevet skøjtet let hen over en række forhold, som ikke er belyst endnu.

PUK-udvalget tog kritikken til efterretning og med byrådets opbakning. Heldigvis for det.

Hele seancen ved spørgetiden afslørede igen-igen, at der er langt til den virkelighed, som det det lokale NOMENKLATURA bestående af politikere, embedsmænd medlemmer af lokale distriktsråd, professionelle meningsmagere og flere fra samme hold befinder sig i.

Her havde et samlet byråd at gøre med en gruppe borgere, som var i en byrådssal sikkert for første gang og som følte sig løbet over ende.

Vi ser det mere og mere, at afstanden mellem NOMENKLATURA og såkaldt almindelige borgere bliver større og større uanset, hvor meget Syddjurs ævler om borgerinddragelse.

Ingen er imod udvikling i Mørke eller andre byer i Syddjurs, men på visse betingelser naturligvis.

I Mørke-sagen, og i andre lignende, kunne Syddjurs have slået et vinderslag ved fra start at have samlet projektmager og de berørte borgere omkring et kaffebord, hvor opgaven lød på:

"Vi har en projektmager her med et spændende boligprojekt. Hvordan gør vi det til en VINDER for både investor og borgere, nuværende og kommende?"

Ind med snusfornuften og ud med forloren borgerinddragelse..

Publiceret 06 September 2019 18:00