Kirstine Bille (SF) klar til at signere ansøgning til Undervisningsministeriet med en anmodning om, at Syddjurs folkeskolerne slipper for de nationale test. Pressefoto

Kirstine Bille (SF) klar til at signere ansøgning til Undervisningsministeriet med en anmodning om, at Syddjurs folkeskolerne slipper for de nationale test. Pressefoto

Nationale test: Syddjurs søger om helt at slippe

Kirstine Bille, formand for Udvalget for Familie og Institutioner, slog på sidste uges byrådsmøde fast, at Syddjurs søger staten om lov til at droppe de forkætrede nationale test i folkeskolen

Af
Lars Norman Thomsen

BYRÅD Der bliver ikke lavet om på, at Syddjurs Kommune inden 1. oktober 2019 fremsender en ansøgning til staten (Undervisningsministeriet) for at få lov til at droppe de såkaldte nationale test i folkeskolerne.

Det slog Kirstine Bille (SF), formand for Udvalget for Familie og Institutioner, fast i en tone, der ikke var til at misforstå, i en disput på sidste uges byrådsmøde med Venstres ene udvalgsmedlem, Christoffer Pedersen.

Den kortvarige debat udspandt sig, fordi byrådet blev præsenteret for et svar fra Undervisningsministeriet på en forespørgsel fra Syddjurs Kommunes egne embedsmænd om det mulige/lovlige i at smide de nationale test på porten i de lokale Syddjurs folkeskoler.

"Jeg ved ikke, hvad der har fået Ledelsessekretariatet (de kommunale embedsmænd, red.) til at fremsende denne forespørgsel til Undervisningsministeriet," lød det med et stænk af kritik fra Kirstine Bille, der ikke var en tøddel overrasket over, at Undervisningsministeriet med afsæt i lovgivningen henviste til, at det ikke er muligt.

"Vi skal selvfølgelig have lavet en ansøgning, hvor vi argumenterer for, hvorfor vi gerne vil droppe de nationale test," fastslog Bille.

Konkret kommer det til at ske ved, at man som kommune som et forsøg under den såkaldte frikommune-ordning skal søge staten om en dispensation, der gør det okay at skrotte de nationale test.

At være frikommune giver en kommune mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler - gennemføre forsøg med det formål at forbedre kvaliteten af den kommunale service over for borgerne, øge det lokale selvstyre, udnytte ressourcerne bedre i kommunen eller øge effektiviteten i de opgaver, som kommunen skal løse.

Kritisk Venstre

Før sommerferien besluttede et flertal bestående af venstrefløjen i Syddjurs Byråd (Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre på et byrådsmøde at søge om dispensation til at droppe de nationale test.

Her var Enhedslistens Jesper Yde Knudsen bannerfører for forslaget på vegne af 'fire-banden'.

Forslaget havde ikke været forbi Udvalget for Familie og Institutioner til kvalificering, men strøg bare direkte på byrådets dagsorden.

Det sidste tændte op under den borgerlige side, der især rettede hårde angreb mod borgmester Ole Bollesen (S) for igen ikke at tænke i brede politiske løsninger og anbefalinger.

Venstres ordfører, Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, var særdeles barsk i sin kritik af borgmesteren for dårlig ledelse og manglende lyst til at inddrage hele byrådet på trods af, at borgmesteren sagde det modsatte ved sin tiltrædelse i januar 2018, ifølge Venstres ordfører.

Andre påpegede, bl.a. Det Radikale Venstres Jan Kjær Madsen, at det var blevet en uskik at bringe et forslag direkte til byrådet i stedet for at lade det undergå en behandling i et politisk udvalg først, før det lander på byrådets bord.

Jan Kjær Madsen fandt dog alligevel forslaget værd at støtte, så han stemte sammen med Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet, i alt 15, forslaget i hus.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, i alt 12, stemte imod.

Ansøgning til diskussion

Christoffer Pedersen gentog partifællens kritik på sidste uges byrådsmøde, og dagen derpå var han overrasket over, at udvalgsformand Kirstine Bille kunne fortælle, at der var en deadline, 1. oktober, for at sende en ansøgning.

"Denne oplysning kendte jeg ikke, og det er da et yderligere argument for, at det er nødvendigt med en seriøs udvalgsbehandling, før et forslag præsenteres i byrådssalen," siger Christoffer Pedersen.

"Jeg har efter vores udvalgs-møde i august selv fundet ud af, at 1. oktober er deadline," afslører Kirstine Bille.

På denne uges møde i Udvalget for Familie og Institutioner kommer udvalget til at diskutere, hvad der skal stå i ansøgningen, lover Kirstine Bille - på trods af, at punktet ikke er med på den dagsorden, der allerede var udsendt før sidste uges byrådsmøde.

Publiceret 06 September 2019 08:00