Den er perfekt at cykle på - den nye cykelsti mellem Ryomgård og Kolind. Den indvies officielt 14. september. Foto: Lars Norman Thomsen

Den er perfekt at cykle på - den nye cykelsti mellem Ryomgård og Kolind. Den indvies officielt 14. september. Foto: Lars Norman Thomsen

Cykelsti mellem Kolind og Ryomgård indvies

To distriktsråd håber, mange cykler med lørdag 14. september

RYOMGÅRD-KOLIND Det bliver med fest og farver, når Distriktsrådene i Ryomgård og Kolind i samarbejde med Syddjurs kommune på lørdag 14. september foretager den officielle indvielse af den nye cykelsti mellem de to byer. Det sker med start i Kolind og mål i Ryomgård.

Kolind Distriktsråd inviterer til morgenkaffe og rundstykker ved Kolind Midtpunkt kl. 10 sponsoreret af SuperBrugsen og handelsstandsforeningen. Borgerforeningen sørger for flagalleen, og pensionistforeningen hjælper under morgenkaffen.

Klipper det røde bånd

Formanden for natur, teknik og miljø byrådsmedlem Kim Lykke Jensen (SF) er til stede og holder åbningstalen, inden han klipper det røde bånd.

Kl. 11 er der afgang mod Ryomgård. De to distriktsråd håber, at rigtig mange vil møde op og cykle turen. Det gælder både private og cykelklubber, børn og voksne.

Ønsker man at gå eller løbe turen på den smukke vej ind mod Ryomgård, så er man også velkommen til det.

I Ryomgård, hvor gaderne vil være flagsmykket, vil cyklisterne og andre blive budt velkommen ved et stort arrangement på den nye stationsplads ved Letbanen.

Grillpølser og vand

Her vil Ryomgård Erhvervsforening opstille pavillon og sammen med Distriktsrådet servere grillpølser, mens SuperBrugsen Ryomgård er klar med vand og friske frugter.

Der holdes tale af Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd, og byrådsmedlem Jørgen Ivar Mikkelsen (V). Desuden vil der være andre mindre aktiviteter og konkurrencer i Ryomgård, inden arrangementet slutter kl. 13.

Vendeplads etableret

Cykelstien betyder, at man har spærret adgangsvejen fra Korupskovvej til den østlige ende af Skyttebakken fordi den bløde kurve nord for Korupskovvej mod Ryomgård forringer oversigten til køretøjer, der vil dreje fra Skyttebakken til Korupskovvej.

Syddjurs Kommune meddelte i marts 2019 beboerne på Skyttebakken, at man var i gang med at undersøge mulighederne for at udvide Skyttebakken, så der vil være plads til både cyklister og bilister, som vil bakke ud fra deres indkørsler.

Syddjurs Kommune har lavet vendeplads ved Skyttebakken 20 til brug for beredskab og renovationsbiler og velsagtens også gæster til husstandene på Skyttebakken.

Ved den nuværende midterhelle ved vejkryds Skovvej/Skyttebakken etableres en gennemgående helle, hvor der bliver mulighed for, at cyklister og fodgængere at krydse vejen på den anden side af Skovvej, så cyklisterne kan køre i højre side videre til bymidten.

jesl

Publiceret 11 September 2019 10:00