Kirstine Bille, udvalgsformand:

Kirstine Bille, udvalgsformand: "Forældrene skal bidrage til betalingen af de ekstra to timer og et kvarter, som SFO har udvidet åbningstiden med. På samme måde som forældrebetalingen blev mindre, da åbningstiden ændrede sig som følge af længere skoledage i sin tid." Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

SFO: Loft over forældrebetalingen flytter problemet

Reelt er problemstillingen, at hvis man på Christiansborg går ind og laver et loft på SFO-betalingen, så tvinger folketingsflertallet bare kommunen til at spare på et andet centralt velfærdsområde

Af
Lars Norman Thomsen

SKOLEFRITIDSORDNING Som den eneste pasningstype er der intet loft over forældrebetalingen i skolefritidsordningerne (SFO), og det har fået kommunerne til at stramme prisskruen år for år.

Forældrebetaling til SFO'erne er i gennemsnit steget fra 43 procent til omkring 50 procent rundt i kommunerne, viser tal fra Danmarks Statistik.

SFO'er er en del af folkeskolen, og derfor følger den folkeskoleloven.

Skolens leder har det overordnede ansvar for ordningen, det gælder både det pædagogiske og det administrative ansvar.

Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Senest har SF's folketingsmedlem, undervisningsordfører Jacob Mark, været ude og sige, at kommunerne ikke selv skal bestemme, hvad forældrene skal betale for en SFO-plads.

SF vil have lagt et loft på 40 procent over forældrebetalingen, så kommunerne ikke kan justere på taksterne for at lappe huller i budgettet.

Hans partifælle i Syddjurs, FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF), siger om den konkrete situation i Syddjurs med en takststigning grundet, at man fra indeværende skoleårs start skærer to timer og et kvarter af skoleugen, at det har en pris.

"Når åbningstiden ændrer sig i SFO, så har det selvfølgelig en pris, og den skal forældrene betale. Der er nemlig vandtætte skodder mellem skole og SFO, når vi taler løn. Skolen kan ikke bare overføre lønkroner til SFO og omvendt," siger Kirstine Bille, der bemærker, at forligspartierne (alle minus Enhedslisten) netop valgte at give kommunerne og folkeskolerne mulighed for at omlægge op til to timer af den såkaldt understøttende undervisning til timer med flere voksne i undervisningen.

Godt nok får eleverne tidligere fri, men har eksempelvis to lærere i én time en eller flere gange om ugen. Så de sparede lønkroner ved at afkorte skoledagen går til at højne kvaliteten i undervisningen, så pengene bliver på skolerne.

Reelt er problemstillingen, at hvis man på Christiansborg går ind og laver et loft på SFO-betalingen, så tvinger folketingsflertallet bare kommunen til at spare på et andet centralt velfærdsområde som plejehjem eller folkeskolen. For det, der er det reelle problem, er det samlede udgiftsloft, som alle regeringer er nødt til at lægge over kommunerne.

Publiceret 12 September 2019 05:30