Mindeord: Michael Due

Lokalavisen har modtaget:

"Det gør os sorgfulde at erfare, at vores meget afholdte bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget for Rønde Højskole og Efterskole Michael Due er omkommet i en meningsløs ulykke.

Vore tanker går til familien og andre omkring Michael. De har lidt et ufatteligt og uerstatteligt tab.

Michael Due trådte til som suppleant i bestyrelsen og som særlig rådgiver i forbindelse med vores halbyggeri i 2014. Han tog herfra del i bestyrelsesarbejdet og blev valgt ind som medlem af bestyrelsen. I foråret 2019 blev han endvidere valgt ind i forretningsudvalget.

Vi har lært Michael Due at kende som meget vidende og kompetent på fagområder vedr. byggeri, processer, myndighedshåndtering m.v., og han har fungeret som en meget værdifuld rådgiver for bestyrelse og ledelse i en tidsperiode præget af mange store bygge- og renoveringsprojekter - herunder også håndteringen af følgerne efter branden i januar 2019.

Vi har oplevet på nærmeste hold Michael Dues dygtighed og erfaring, som han uselvisk har stillet til rådighed for skolens sag.

Vi savner ham som et varmt menneske med humor og glimt i øjet og desuden med et værdisæt, der var kompas for holdninger og inspiration til skolens kurs.

Vi vil savne ham i aktive og engagerede drøftelser i bestyrelsen for Rønde Højskole og Efterskole og i forretningsudvalget og som en ven af skolen.

Vi mindes Michael med stor respekt, og vi er taknemmelige for den engagerede og vigtige indsats, han har ydet for Rønde Højskole og Efterskole, og for den betydning, som han har i forhold opbygningen og udviklingen af den skole, vi er i dag.

Æret være Michaels minde."

Bitter Rasmussen

Formand for Rønde Højskole og Efterskoles bestyrelse

På vegne af bestyrelse og medarbejdere på Rønde Højskole og Efterskole

Publiceret 04 October 2019 16:00