Jernbanebygningen i baggrunden, der i tidligere tider husede en DSB kiosk, men huser Jan Frisør, har Syddjurs Kommune eksproprieret. Bygningen bliver hjemsted for toiletter og ventesal for gæster, der enten skal med letbanetog eller med en bus. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Jernbanebygningen i baggrunden, der i tidligere tider husede en DSB kiosk, men huser Jan Frisør, har Syddjurs Kommune eksproprieret. Bygningen bliver hjemsted for toiletter og ventesal for gæster, der enten skal med letbanetog eller med en bus. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Sluttet kreds på rundtur med borgmesteren

Tre håndfulde Ryomgård borgere stod tidligt op mandag og trissede en timelang tur med borgmester Ole Bollesen, der noterede flittigt om digital infrastruktur, behovet for et nyt plejehjem og tung trafik i midtbyen

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Overraskende og skuffende få Ryomgård borgere stod klar mandag morgen på Ryomgård Station til at slå følge med Syddjurs borgmester Ole Bollesen på en rundtur i byen, hvor der var rig lejlighed til at diskutere lokale problemer med borgmesteren. Måske er tidspunktet klokken 7.30 ikke det optimale for det arbejdende folk?

15 borgere var med, heraf tre lokale Ryomgård politikere, Michael Stegger Jensen (S) samt DF’erne Laila Sortland og Michael Mikkelsen.

En af deltagerne var i sit es fra start til slut, nemlig Ryomgård Distriktsråds aktive formand Kirting Olesen, der mødte velforberedt frem med et stykke papir plastret til med spørgsmål til borgmesteren.

På Ryomgård Station kunne borgmesteren fastslå, at den tidligere DSB kiosk, der nu huser Jan Frisør og ejes af byggematadoren de Linde, er eksproprieret af Syddjurs Kommune, så bygningen som planlagt bliver et centrum for letbanestation og busterminal og kommer til indeholde toiletter og ventesal.

Fra fire til seks etaper

I rundkørslen, der forbinder Slotsgade med Vestergade og Skovvej, kunne Socialdemokratiets gruppeformand Michael Stegger Jensen fortælle, at de planlagte fire etaper, Nord-Syd vejen, der skal forbinde det nuværende vejprojekt med omfartsvej til Randersvej og Djurs Sommerland med Korslund-rundkørslen ved indgangen til Ugelbølle, nu er blevet til et seks etapers projekt i stedet for de ellers planlagte fire.

Det betyder, at tidsperspektivet også har forskubbet sig, så det, der egentlig var planlagt som etape 2 - cykelstien fra gården Kragelund til Ryomgård er blevet skubbet et stykke ud i fremtiden. Først for står arbejdet i Thorsager i tilknytning til det projekt, der skal øge trafiksikkerheden fra rundkørslen i Thorsager og ud til den nye letbanestation.

”Det er heller ikke helt på plads, hvordan linjeføringen bliver i Ryomgård,” lod Michael Stegger Jensen forstå.

Tung trafik

Kirting Olesen påpegede det ulogiske i, at lastbiler anbefales at køre mod Thorsager, hvor vejstrækningen mellem Thorsager og Pindstrup nu af Politiet er blevet lukket for tung trafik.

Kirting Olesen påpegede det ulogiske i, at lastbiler anbefales at køre mod Thorsager, hvor vejstrækningen mellem Thorsager og Pindstrup nu af Politiet er blevet lukket for tung trafik.

Tung trafik er blevet et problem gennem midtbyen i Ryomgård efter, at Politiet har lukket for lastbiler på strækningen fra Thorsager og Pindstrup.

Distriktsrådsformand Kirting Olesen viste borgmesteren, hvordan skiltningen i byen er komplet ulogisk i forhold til den tunge trafik.

”Vi er i dialog med Kim Lykke Jensen (formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, red.) om de gener, som den tunge trafik har medført for borgerne i midtbyen. Vi er ikke interesseret i trafiksikkerhedsdæmpende bump, for de vil blot betyde mere larm, men vi håber på, at der kan findes andre og bedre løsninger,” forklarede en morgenfrisk Kirting Olesen.

Ryomgård first

Kirting Olesen fik også lejlighed til atter at minde borgmesteren om, at Ryomgård står for tur til det næste plejehjem i Syddjurs efter lukningen af de 20 plejeboliger på Ringparken.

”Jeg kan se, at projektet nu er skudt til 2026 i budgetkataloget,” konstaterede Kirting Olesen.

”Dansk Folkeparti og Venstre vil have en bemærkning med i budgettet om, at det skal være i 2025, ” replicerede Michael Mikkelsen (DF).

”Vi bygger jo ikke et nyt plejehjem, før der er blevet lavet en grundig behovsanalyse,” supplerede Ole Bollesen.

”Men sådan en bliver lavet, og ja, det er korrekt, at Ryomgård står til at få det næste plejehjem i Syddjurs. Det er der ikke lavet om på,” fortsatte borgmesteren.

Selskabet nåede også at runde behovet for en bedre digital infrastruktur i landområderne, nye byggegrunde (Syddjurs Kommune har allerede købt yderligere et areal, der skal udstykkes, i forlængelse af P.Vejsgaards Vænget og Marienhoffvej).

Fortovet på Marienhoff skal forlænges til boligområdet Søparken, forklarede Kirting Olesen til borgmester Ole Bollesen.

Fortovet på Marienhoff skal forlænges til boligområdet Søparken, forklarede Kirting Olesen til borgmester Ole Bollesen.

Kirting Olesen fik lov til at ride sin sidste kæphest på Marienhoffvej, hvor manglen på et fortov fra Marienhoff og til boligområdet Søparken er til at få øje på. Det nikkede borgmesteren ja til.

Det er på Marienhoffvej, at Melgaard Ejendomme afventer godkendelsen af en lokalplan, som vil betyde nye lejeboliger på græsarealet ved Marienhoffgården.

Publiceret 09 October 2019 09:51