Jan Fischer (S) afviser kritikken fra Lone Meldgaard Thorsø og mener, at medarbejderen ved den kommunale hjemmepleje skyder over målet. Arkivfoto

Jan Fischer (S) afviser kritikken fra Lone Meldgaard Thorsø og mener, at medarbejderen ved den kommunale hjemmepleje skyder over målet. Arkivfoto

Ansat i hjemmeplejen tager bladet fra munden og kritiserer politikerne - udvalgsformand afviser

Lone Meldgaard Thorsø, ansat ved Syddjurs Kommunes hjemmepleje, er faret i flint over en politisk beslutning om at lade et eksternt firma vaske tøjet for de ældre mennesker, der er visiteret til hjemmeplejen

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Lone Meldgaard Thorsø, ansat i hjemmeplejen hos Syddjurs Kommune - og ved kommunalvalget i 2013 i øvrigt kandidat for Liberal Alliance - er fortørnet over, at Syddjurs Byråd har besluttet, at et eksternt firma skal afhente ældre borgeres tøj, sørge for at vaske det og bring det tilbage igen.

Naturligvis kun hos ældre borgere, der er visiteret til hjemmeplejen.

"Fuldstændig tåbeligt og ikke besparende i mine øjne, og jeg og jeg tænker ikke kun økonomisk, men menneskeligt," skriver Lone Meldgaard Thorsø i et indlæg på Adresseavisens Facebook-side.

"Vi har borgere som dagligt har brug for at få vasket på grund af diverse uheld. Skal den slags snavset vasketøj så stå i 14 dage eller en uge. For det første har de (ældre mennesker, red.) ikke tøj/sengetøj nok til det, for det andet vil der blive en stank i huset både for os og for borgerne i varme perioder," fortsætter Lone Meldgaard Thorsø.

Hun havde hellere set, at den nuværende ordning bevaret, hvor de ansatte i hjemmeplejen havde vasket tøjet og klargjort det ved næste besøg hos den ældre. Det vil fortsat sagtens kunne fungere, samtidig med, at de ansatte i hjemmeplejen har tæt kontakt til den ældre borger.

"Hvor finder kommunen besparelsen, og hvordan syntes de selv, de lever op til deres værdigrundlag som bl.a. er: respekt og værdighed," spørger hun.

Lone Meldgaard Thorsø forudser, at nye vagtplaner (uden de nuværende rengøringer) risikerer, at gå ud over i forvejen småtspisende ældre. De kan, ifølge hende, risikere morgenmad for eksempel klokken 10 og middagsmad inden klokken 12.

"Det er simpelthen uacceptabelt for de ældre og kan nemt være en medvirkende årsag til madlede og dermed underernæring, fordi vi så måske kommer med alt for korte intervaller. Igen, hvor er besparelsen og fornuften blevet af? Folk, der laver disse regler aner ikke, hvad der foregår i de små hjem," slutter Lone Meldgaard Thorsø sin ramsaltede kritik.

Skudt over målet

Jan Fischer (S), formand Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet, siger til Lokalavisen, at Lone Meldgaard Thorsø skyder langt over målet med sin kritik.

"Det er korrekt, at vi politisk har besluttet, at et eksternt firma fremover og sandsynligvis først fra nytårsskiftet skal stå for at vaske tøj og sengetøj for de ældre, der er visiteret til hjemmeplejen og som ikke selv magter opgaven," siger Jan Fischer.

"Det har vi ikke gjort af ond vilje, men ganske enkelt fordi vi har skullet finde besparelser. Det har vi være tvunget til, fordi Budget 2019 har vist sig ikke at kunne holde hjem."

Jan Fischer understreger, at både Ældrerådet og Handicaprådet har bakket op om beslutningen, der medfører en årlig besparelse på cirka en halv mio. kroner.

"Men det er direkte forkert, hvis Lone Meldgaard Thorsø tror, at vi vil lade lade ældre borgere have snavset vaske- eller sengetøj liggende i 14 dage. Det må jeg klart afvise."

Jan Fischer siger, at Ingelise Juhl, Chef for Sundhed og Omsorg, er i gang med at bearbejde den politiske beslutning til konkret handling, hvor der vil blive taget hånd om tingene.

"Men igen...det her kommer ikke til at betyde, at vores ældre og deres pårørende behøves at frygte, at de bliver efterladt i en stank eller at der ikke bliver taget hånd om et uheld, der kalder på, at tøj eller sengetøj skal vaskes nu og her," understreger Jan Fischer.

FAKTA

  • § Den 1. oktober 2019 overgår rengøringsopgaven på plejecentrene til kommunens nye rengøringsenhed.
  • § Den 1. januar 2020 overgår rengøringsopgaven ved hjemmeboende borgere (hjemmeplejen) til kommunens nye rengøringsenhed.
  • § Syddjurs Kommune har endnu ikke afklaret, hvordan den konkrete opgave omkring tøjvask skal tilrettelægges.
  • § Den nye ordning ændrer ikke på omfanget af den hjælp, som den enkelte borger er visiteret til.
  • § Alle borgere, der har behov for hjælp til rengøring og vask af tøj fremadrettet, vil fortsat blive visiteret ud fra deres individuelle behov på samme måde som tidligere, og efter den samme kvalitetsstandard som før.
  • § Kommunens mål med den nye løsning er, at sikre kvaliteten i rengørings- og vaskopgaven og samtidig sikre, at de uddannede social-og sundhedshjælpere kan koncentrere sig om personlig pleje og omsorg hos borgerne.
  • § Alle borgere, som modtager hjælp til rengøring, har modtaget et informationsbrev og en pjece om den nye ordning.
  • § Selve visiteringen til rengøring, og borgernes frie valg af leverandør, fortsætter uforandret. Der er alene tale om at Syddjurs Kommune vælger at flytte rengørings- og vaskeopgaven.

Kilde: Syddjurs Kommune

Publiceret 17 October 2019 07:15