Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen ved de nye skilte ved den ulykkesramte viadukt. Foto. Syddjurs Kommune

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen ved de nye skilte ved den ulykkesramte viadukt. Foto. Syddjurs Kommune

Ekstra skiltning ved ulykkesramt viadukt

Syddjurs Kommunes vejafdeling har sat et ekstra skilte op ved den lave viadukt på Ryomvej, som har været ramt af en række påkørsler. Skiltningen omkring viadukten er egentlig Vejdirektoratets ansvar, men Syddjurs Kommune bidrager med ekstra skiltning på grund af påkørslerne. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ryomvej forbinder Ugelbølle med en omkørsel på rute 21 mod Randers og fungerer i det daglige også som en genvej til motortrafikvejen for lokale beboere. Ryomvej passerer under motortrafikvejen med en viadukt som kun er 2,30 meter - det vil sige at eksempelvis lastbiler og mange varebiler er for store.

Selvom skiltningen på stedet mere end overholder kravene, så har der været en række påkørsler af tunnelen med køretøjer, der er for høje til at passere. I 2019 har der således været mindst tre påkørsler med stor materiel skade - dog uden personskade.

Hjælp til trafikanter

Selv om det formelle ansvar for skiltningen ligger ved Vejdirektoratet, så har Syddjurs Kommune valgt at opsætte ekstra skiltning. Det sker for at hjælpe de trafikanter som ikke er lokalkendte og som eksempelvis anvender GPS.

Formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler:

"Vi har flere gange påpeget overfor Vejdirektoratet, at der er en stor udfordring på stedet. Som kommune har vi nu gjort alt, hvad der står i vores magt for at forebygge påkørsler. Uanset om man kommer fra den ene eller anden side er der utallige varsler om den lave bro. Nu opstiller vi desuden disse utraditionelle skilte, der i hvert fald ikke er til at overse - med mindre man kører med lukkede øjne. Vi håber dette tiltag vil hjælpe indtil, at vejdirektoratet sætter et egentlig varslingssystem op på stedet."

De nye skilte er opsat på begge sider af viadukten, både tæt på og et stykke før.

Publiceret 07 November 2019 20:01