Tove og Søren Rønde Hansen har overdraget deres bedemandsforretning på Markedsgade i Grenaa til Jan og Hanna Nørager Sørensen, indehavere af Nanny S. Kristensens Eftf. Foto: Lars Norman Thomsen

Tove og Søren Rønde Hansen har overdraget deres bedemandsforretning på Markedsgade i Grenaa til Jan og Hanna Nørager Sørensen, indehavere af Nanny S. Kristensens Eftf. Foto: Lars Norman Thomsen

Bedemand: Kaptajnen giver sit livsværk videre

For Ebdrup-Skarresø drengen Søren Rønde Hansen har et langt liv som bedemand fyldt særdeles meget. Nu giver han og konen depechen videre

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND Tove og Søren Rønde Hansen har været bedemænd i Grenaa siden 1992. 1. november overdrog de forretningen til Jan og Hanna Nørager Sørensen, indehavere af Nanny S. Kristensens Eftf.

Søren Rønde Hansen, der er født i Ebdrup og gik i skole i landsbyen med start i 1956, hvor han lærte at spille violin, har et væld af talenter. Han er oprindelig uddannet snedker og tømrer, byggetekniker, befalingsmand ved hæren, tidligere balmusiker i orkestret Jolly Jokers som saxofonist, senere også kirkesanger og uddannet bedemand.

"Nære bekendte opfordrede mig flere gange til at blive bedemand. Jeg havde lysten til det og fik lavet en aftale med bedemand Jørgen Schmidt i Grenaa om at overtage hans forretning, da han ville på pension den 1. januar 1992," fortæller han, der fylder 70 næste gang og tidligere i år kunne fejre 40 års jubilæum som skattet kirkesanger ved kirkerne i Ebdrup, Skarresø og Kolind, hvor han altid har sat kammeratskabet med præster og kirkesanger kolleger højt.

Årene er gået og ægteparret, der både dengang og nu har bopæl i Skarresø, har hjulpet mange på hele Djursland med den sidste afsked.

"Det er vemodigt. Det er vores livsværk, og når vi giver det videre nu, er det fordi vi har lyst til at få nogle andre gode oplevelser. Når vi kun er to om det – ud over vores trofaste medhjælper Niels Jensen, som har været ved os alle årene – så kommer det til at fylde meget i vores liv."

Hustruen Tove har i alle årene været en meget stabil og trofast del af forretningen. Hun er også uddannet bedemand, så ud over, at hun har stået for bogholderiet og har vasket biler, har hun været en uvurderlig hjælp ved telefonen, hvor hun har givet råd og vejledning.

"Vi har haft rigtig mange gode oplevelser i vores job. Det tager vi med os, men vi vil gerne se, om vi kan opleve noget af det, vi ikke har kunnet – og det skal jo være, mens vi stadig kan."

Velovervejet beslutning

Beslutningen er ikke kommet pludseligt, for det har krævet overvejelser at sælge forretningen – og også at finde den rigtige til at overtage.

"Det er vigtigt for os, at det er en, der vil drive forretningen videre i samme ånd som os, men de vil selvfølgelig gøre det på deres måde," lyder det fra Søren Rønde Hansen.

Når Søren Rønde Hansen nævner ”den samme ånd”, handler det om, at man som bedemand helt naturligt møder mennesker i sorg. Mange har brug for den gode snak og få skabt overblik over, hvad der skal gøres.

For ægteparret Rønde Hansen handler jobbet som bedemand om, altid hurtigt at få skabt en god relation. Relationen er vigtig, fordi den vigtigste opgave som bedemænd er at hjælpe andre. Det er helt i tråd med, hvordan Jan Nørager Sørensen, der er indehaver Nanny S. Kristensens eftf., tænker om hvervet som bedemand.

"Netop det med at hjælpe andre har været årsagen til, at jeg har valgt jobbet som bedemand, og så ved jeg lige som Søren Rønde, at det er et arbejde, hvor relationer er vigtige," siger Jan Nørager Sørensen.

Han flyttede med sin familie til Grenaa i 2008 og har siden drevet Nanny S. Kristensens Eftf.

Selv om forretningen er overdraget til Jan og Hanna Nørager Sørensen, vil den fortsætte under navnet Søren Røndes Eftf. fra adressen i Markedsgade i Grenaa. Her vil Søren Rønde Hansen stadig være at finde som bedemand den kommende tid. Hustruen har til gengæld haft sin sidste arbejdsdag og glæder sig til livet som pensionist.

Der vil i anledning af overdragelsen være en reception på Hotel Grenaa-Havlund fredag 22. november kl. 14-17. Samarbejdspartnere, tidligere medarbejdere, interesserede i øvrigt, venner og familie er alle velkomne.

Publiceret 14 November 2019 19:30