Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs, bor selv på Mols og kender herfra betydningen af hurtigt bredbånd. Arkivfoto

Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs, bor selv på Mols og kender herfra betydningen af hurtigt bredbånd. Arkivfoto

Bredbåndspuljen: 16 ansøgninger fra Djursland til Energistyrelsen

Energistyrelsen har modtaget 125 ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2019 - heraf kommer de 11 fra Syddjurs og 5 fra Norddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

BREDBÅNDSPULJEN Energistyrelsen har modtaget 125 ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2019. Ansøgningerne omfatter knap 3.700 adresser. Der er samlet søgt om tilskud for godt 107 mio. kr.

Hovedparten af ansøgningerne fordeler sig næsten ligeligt mellem Region Midtjylland (44 ansøgninger), Region Syddanmark (41 ansøgninger) og Region Sjælland (45 ansøgninger). Der er 7 ansøgninger fra Region Hovedstaden og ingen fra Region Nordjylland. Nogle af projekterne vedrører adresser i to eller tre kommuner og tæller derfor med i mere end én kommune.

Syddjurs topper listen over ansøgninger i Region Midtjylland med 11, mens Norddjurs bidrager med 5. Kun Guldborgsund Kommune har fremsendt flere ansøgninger, 18, end Syddjurs.

De to kommuner på Djursland og de øvrige ansøgere kan forvente et svar fra Energistyrelsen i midten af december 2019.

Syddjurs Kommune var med over 10 mio. kroner i 2018 den kommune i landet, der fik det højeste tilskud af alle.

Bredbåndspuljen blev igangsat som en firårig forsøgsordning i 2016.

I 2016-2018 blev der leveret godt 280 mio. kroner. Der er givet tilsagn om tilskud til 164 projekter omfattende godt 12.000 adresser.

Der er afsat 100 mio. kroner til bredbåndspuljen 2019.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Publiceret 14 November 2019 12:12