Sådan kommer botilbuddet Ansgård til at se ud på Mols Bjerge Vej i Basballe

Sådan kommer botilbuddet Ansgård til at se ud på Mols Bjerge Vej i Basballe

Privat botilbud for udviklingshæmmede tager form

En række ildsjæle med Linda Klindrup som tovholder er i fuld gang med at realisere et boprojekt, Ansminde, for udvklingshæmmede på Mols Bjerge Vej i Basballe

Af
Lars Norman Thomsen

BASBALLE Linda Klindrup er mor til Anders på 14 år, som har en genfejl DYRK1A, som giver udviklingsmæssige udfordringer, epilepsi, sprogforstyrrelse, autisme mv.

"

Linda Klindrup (i midten) er tovholder for det samlede projekt Ansminde med botilbuddet Ansgård og dagtilbuddet, som hun satser på bliver nabogården Schmidtsminde, som ejes af Syddjurs Kommune og netop er sat til salg (udbud). Til venstre specialpædagog Anne Friis, der har været med siden de første tanker om projektet blev født i 2012. Til højre Lisbeth Pedersen, som har en ældre søn Steffen, for hvem hun ser en tryg fremtid på Ansminde. Foto: Lars Norman Thomsen

Linda Klindrup (i midten) er tovholder for det samlede projekt Ansminde med botilbuddet Ansgård og dagtilbuddet, som hun satser på bliver nabogården Schmidtsminde, som ejes af Syddjurs Kommune og netop er sat til salg (udbud). Til venstre specialpædagog Anne Friis, der har været med siden de første tanker om projektet blev født i 2012. Til højre Lisbeth Pedersen, som har en ældre søn Steffen, for hvem hun ser en tryg fremtid på Ansminde. Foto: Lars Norman Thomsen

Han er drivkraften og min motivation for at have kastet mig ud i dette projekt," siger Linda Klindrup, der er født og opvokset på Mols, nu bosat i Tved og med en fortid på en gård Basballe, som var hendes barndomshjem og ejet af hendes forældre.

Det er Ansgård på Mols Bjerge Vej 10 som er centrum for det projekt, som Linda Klindrup sammen med gode støtter har arbejdet med i nogle år nu. Hendes forældre bakker op om idéen og har altid gjort det.

Projektet går ud på at vælte de eksisterende bygninger og i stedet opføre et privat bosted på grunden med plads til 10 voksne over 18 år med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne i egen lejlighed.

"Vi ønsker at skabe et sted med fokus på udviklingshæmmedes ret til medbestemmelse og medindflydelse på sit eget liv, og sikre den individuelle hjælp der er nødvendig for at få en indholdsrig og lykkelig tilværelse, udvikle sine kompetencer og udviklingsmuligheder – hele livet," siger Linda Klindrup.

"Min søn og andre med samme udfordringer får aldrig muligheden for at tage en uddannelse og stifte familie på normale vilkår. Som udviklingshæmmet og handicappet er man dybt afhængig af det miljø der skabes omkring en for at være en del af et fællesskab, være lykkelig og have et meningsfuldt liv og mulighed for at udvikles hele livet."

Donation gør det muligt

Det er en donation fra en økonomisk investor, der på ingen måde ønsker sit navn offentliggjort, som gør projektet muligt.

"Vedkommende ønsker anonymitet, og det skal respekteres," understreger Linda Klindrup, der heller ikke vil afsløre noget om, hvor mange penge det drejer sig om.

"Jeg kan fortælle, at finansiering af byggeri er sikret via byggefond med donation og investorer. Optartskapital er sikret ved en privat investor. Vi har allerede ansøgere om ansættelse og ansøgere til at bo og være hos os."

Det bliver en fond, som skal skal drive den non profit selvejende institution. Fordelt på et bosted med ti beboere og et dagaktivitetstilbud med op til 15, der kan tilknyttes samlet eller det ene tilbud alene.

Dagaktivitetstilbuddet tænkes placeret på nabogården Schmidtsminde, der ejes af Syddjurs Kommune, og som Økonomiudvalget forleden gav grønt lys til at sælge via et udbud.

Schmidtsminde har tidligere huset Naturcenter Syddjurs og Børnehaven Børnenes Gård, der er flyttet til henholdsvis Karpenhøj Naturcenter og Børnehaven i Knebel.

"Vi ønsker ikke at være flere beboere. Tendensen til at samle i større institutioner grundet stordriftsfordele harmonerer ikke med vores værdigrundlag," understreger Linda Klindrup.

"Samtidigt deler jeg en bekymring over udviklingen på handicapområdet med fokus på massive besparelser, som også vores familie er og bliver ofre for. Dette vil vi være med til at afhjælpe og løfte opgaven i samarbejde med kommunerne."

Håber på velvillighed

Linda Klindrup fortæller, at lige nu ser hun som den største udfordring kommunernes .velvillighed til at give bevillinger til de borgere der allerede har indsendt ansøgninger til deres hjemkommune, og de der bliver sendt ind fremtidigt.

"Vi håber dog på at kravet om en ”konkret og individuel vurdering” samt hensynet til den enkeltes eget ønske om at bosætte sig her hos os og være en del af og have medindflydelse på sit dagaktivitetstilbud, vil overgå kommunernes primære ønske om at benytte sine egne tilbud. Vi ønsker et godt samarbejde til gavn for vores handicappede borgere med de positive ting, der følger med i kølvandet" siger hun.

Linda Klindrup har haft kompetente mennesker med på sidelinjen som sparringspartnere. Det gælder Ejvind Mortensen, tidligere medstifter af Egtmonthøjskolen, og folk, der er involveret i projekter som Hertha Levefællesskab og Fonden Landlyst.

Lokale fordele

Boprojektet med det tilhørende dagtilbud har også fordele for det omkringliggende samfund, betoner Linda Klindrup - i form af flere arbejdspladser, erhverv, bevarelse af de små landsbyer, udnyttelse af gamle bygninger og arbejde til lokale håndværkere i form af byggeriet/renovering.

Der er informationsmøde for alle interesserede lørdag 16. november på Mols Bjerge Vej 8.

Tilmelding til Linda Klindrup på mailadressen linda.klindrup@gmail.com.

Publiceret 14 November 2019 20:30