Kommentar: Krydsfeltet mellem lokalpolitikere og embedsværket

Af
Lars Norman Thomsen

Lokalredaktør:

Relationen mellem politikere og embedsmænd har i de senere år fyldt meget i den offentlige debat.

Både i medierne og i embedsmændenes egne rækker.

Senest har vi oplevet det efter regeringsskiftet, hvor den nuværende S-regering har ment, at det var nødvendigt at flytte rådgivere med partibogen i orden ind på regeringskontorerne for at agere bolværk mod den allerede siddende upolitiske embedsstand og for at sikre, at S-regeringens valgløfter ikke bliver skudt til hjørnespark af det stærke embedsværk.

Ude i kommunerne er relationen politikere - embedsmænd en overset størrelse. Nye lokalpolitikere er som oftest overrasket og frustreret over, hvor meget embedsmændene fylder i hverdagen. At kunne agere i krydsfeltet politikere - embedsmænd er tydeligvis en svær øvelse for mange politikere i for eksempel Syddjurs Byråd, men også for borgerne, der tit ser embedsmændene som hævet over det politiske niveau.

Det kom tydeligt frem på Lokalavisens debatsider i sidste uge i et indlæg fra formanden for Hornslet Motionscenter, der skosede en navngiven direktør for ikke at have indstillet, at Hornslet Motionscenter skulle have lokaletilskud. Der er bare at sige til det, at den pågældende direktør i forhold til regler og sædvane ikke kunne komme med en anden indstilling til de fem politikere i PUK-udvalget.

Han gav i stedet rum til, at PUK-udvalget kunne handle, og det gjorde det politiske niveau ved netop at tildele Hornslet Motionscenter lokaletilskud.

Tidligere har DFs Laila Sortland skoset samme direktør for at have indstillet til Udvalget for Natur, Teknik og Miljø (NTM), at der skulle meddeles afslag på en ansøgning fra Ring Djursland om tilladelse til at afholde en udvidet løbsweekend 1. til 3. maj 2020, således at også fredagen blev inddraget.

Direktørens indstilling var helt i tråd med miljøgodkendelsen af 13. juni 2016, der giver tilladelse til at afholde fire motorsports weekender per år på Ring Djursland - lørdage fra klokken 8.00 til 17.00, og søndage fra klokken 9.00 til 17.00. Altså ikke på fredage.

Igen var det op til politikerne at træffe beslutningen, og det gjorde de.

Husk, det er altid politikerne der har førsteserven. Selvfølgelig udfordrer dygtige embedsmænd deres politikere. Bliver de bange for det, vil politikere og deres vælgere være ilde stedte.

Det er i krydsfeltet mellem stærke embedsmænd og stærke politikere, at der tages de bedste beslutninger. Er den ene part svag, har vi først balladen. Endnu værre, hvis begge er det.

Publiceret 15 November 2019 18:00