Syddjurs Spildevand A/S handler på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

Syddjurs Spildevand A/S har vedtaget strategi for, hvordan selskabet i fremtiden skal arbejde med FNs verdensmål

SYDDJURS Syddjurs Spildevand A/S har altid arbejdet med opgaver, der er indeholdt i verdensmålene. Folkesundheden var et område, der satte gang i kloakeringen i sin tid, og i dag er det Syddjurs Spildevands fornemste opgave at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som både tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen.

”Men selv om vi i dag gør meget, så kan vi gøre mere,” siger bestyrelsesformand Jan Kjær Madsen.

Sammen med den øvrige bestyrelse og medarbejderne i Syddjurs Spildevand har han været drivkraften til at få sat ord på, hvad der konkret kan tages af initiativer.

Fem fokusområder

”Den strategi, vi har vedtaget, indeholder ikke blot gode intentioner, den er også handlingsorienteret,” siger bestyrelsesformanden.

Der er udvalgt fem områder, hvor Syddjurs Spildevand ønsker at arbejde fokuseret med enten nyudvikling eller øge hastigheden af det arbejde, der allerede gøres i dag.

For eksempel står en reduktion af havforureningen ved at minimere overløb fra spildevand via opprioritering af separatkloakering, højt på listen. Separatkloakeringen har været i gang i flere år, men der kan skrues op for hastigheden, således situationer om sommeren, hvor det blå flag fjernes fra strande på grund af store regnmængder, undgås i fremtiden, skriver Syddjurs Spildevand A/S i en pressemeddelelse.

Også en opprioritering af nedlæggelse af små renseanlæg, så spildevandet ledes til større og mere effektive anlæg, er med på listen. Også det CO2 udslip, Syddjurs Spildevand står for, skal ses efter i sømmene. Der skal også fortsat opsættes solceller på for eksempel pumpestationer, og så skal mulighederne for opsætning af vindmøller og udnyttelse af energien i spildevandet undersøges.

Intet er gratis

”Intentioner uden handling er gratis, men når der skal skabes handling bag ordene, kommer økonomien i spil,” siger Jan Kjær Madsen.

På nuværende tidspunkt kan der ikke sættes et eksakt beløb på, hvad det vil koste at bidrage til en opfyldelse af målene.

Kapp

Publiceret 16 November 2019 10:00