Det er hjørnegrunden her ved Kom-Bi i Hornslet, som måske bliver hjemsted for et UngeSpot, som borgmester Ole Bollesen (S) også fremhævede på sin nyligt afholdte morgentur i Syddjurs Kommunes vækstby nummer et. Foto: Lars Norman Thomsen

Det er hjørnegrunden her ved Kom-Bi i Hornslet, som måske bliver hjemsted for et UngeSpot, som borgmester Ole Bollesen (S) også fremhævede på sin nyligt afholdte morgentur i Syddjurs Kommunes vækstby nummer et. Foto: Lars Norman Thomsen

Budget 2020: UngeSpots i Rønde og Hornslet ...

I næste års kommunale budget er der afsat 800.000 kroner til såkaldte UngeSpots i Rønde og Hornslet

Af
Lars Norman Thomsen

HORNSLET-RØNDE Allerede i budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte midler til såkaldte UngeSpots i Syddjurs Kommune. 50.000 kroner til det forberedende arbejde i 2019 og 600.000 kroner til anlæg i 2020. Sidstnævnte er siden blevet rundet op til 800.000 kroner i Budget 2020.

Syddjurs Kommune har købt den forkætrede nabogrund til Kom-Bi, der i alt for mange år har lignet noget katten har slæbt med ind. Borgmesteren lovede på sin nyligt afholdte morgentur, at kommunen vil give jordstykket en kærlig overhaling og måske benytte det som UngeSpot til byen til områdets unge på kort sigt. Ud i fremtiden spøger planerne om udbygning af KomBi. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune har købt den forkætrede nabogrund til Kom-Bi, der i alt for mange år har lignet noget katten har slæbt med ind. Borgmesteren lovede på sin nyligt afholdte morgentur, at kommunen vil give jordstykket en kærlig overhaling og måske benytte det som UngeSpot til byen til områdets unge på kort sigt. Ud i fremtiden spøger planerne om udbygning af KomBi. Foto: Lars Norman Thomsen

Hvad der forstås med UngeSpots er ikke nærmere defineret i budgetaftalen, men via en sammenstykning af forskellige notater og dagsordener, kommer Lokalavisen frem til, at UngeSpots ikke overraskende skal være til og for de unge, hvorfor det er vigtigt, at de unge føler et ejerskab og en tilknytning til stedet - et udendørs værested for unge.

UngeSpots skal bidrage til en bykultur, hvor der er plads til alle borgere og deres forskellige behov, uden at det er til gene for hinanden. Et UngeSpot er udendørs placeret som en del af byrummet og er et mødested for unge på tværs af forskellige grupper. Desuden er det driftsfrit – det vil sige uden installation af vand, varme og el og uden personale.

Byparken

I første omgang skal der etableres UngeSpots i Hornslet og Rønde.

I Rønde er et område i Byparken tiltænkt placeringen af et UngeSpot.

Repræsentanter fra Syddjurs Kommunes afdelinger Ejendomme, Mobilitet og Kultursekretariatet peger i et notat på, at Byparken allerede indeholder "uformelle UngeSpots, især den udendørs amfiscene. Denne ligger placeret under åben himmel med rig mulighed for sol i godt vejr. Nær amfiscenen er et mindre skovstykke med tæt bevoksning og et kupperet terræn, hvor der til forskel fra amfiscenen, er mulighed for læ og skygge. I projektforslaget for fornyelsen af Rønde Bypark er ideen at etablere en grussti sti med belysning gennem dette skovstykke. Det lille skovstykke er afskærmet og skaber et rum i Byparken hvor de unge kan være ugeneret og ugenerende. Dog bør det overvejes om sådan en placering af et UngeSpot vil tiltrække kriminalitet."

"Naboer og unge fra Arbejdsgruppen, der har interesse i UngeSpottet, vil sammen med den arkitekt, der får opgaven med at etablere et UngeSpot i Byparken, sætte sig sammen og finde ud af hvor og hvordan det skal være. Det forventes, at UngeSpottet er færdigt ved udgangen af 1. halvår 2020," fortæller Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, i Rådets netop udsendte nyhedsbrev.

Flere steder i Hornslet

I Hornslet er flere forskellige placeringer i spil: Skovstykket syd for Hornslet Skole, Biblioteksparken, Pladsen ved letbanestoppet, Området omkring Hornslet Fritids- og Kulturcenter og den den tomme grund ved siden af Kom-Bi på hjørnet af Tingvej og Nyvej. Sidstnævnte kan været et godt bud nu og her.

"Det midlertidige perspektiv åbner muligheder for at tænke UngeSpots som noget flygtigt eller mobilt, men skaber samtidig også begrænsninger for, hvor forankret det kan være. Grunden (Kom-Bi grunden)er placeret centralt i byen, men alligevel trukket lidt tilbage fra Tingvej. Rundt om grunden er en del beboelse og erhverv. Det er svært at afgøre hvilke af de skitserede placeringer, der vil være attraktive for de unge, hvorfor dette først kan fastlægges efter inddragelse af unge," forklares det i tidligere omtalte notat udarbejdet af repræsentanter fra Syddjurs Kommunes afdelinger Ejendomme, Mobilitet og Kultursekretariatet.

Publiceret 28 November 2019 11:00