Storkesøen, nye rekreativt område i Knebel

Storkesøen, nye rekreativt område i Knebel

Storkesøen indviet i Knebel

Børn og unge på Molsskolen, Børnehuset Mols og lokale borgere indviede i sidste uge et nyt rekreativt naturområde syd for fodboldbanerne ved skolen i Knebel

Af
Lars Norman Thomsen

KNEBEL "Vi håber, at kunne skabe et levende projekt. Området er allerede en lille oase af biodiversitet.

Vi vil have en flok dedikerede frivillige kontinuert løfter tilgængelighed logistik og formidling af området.

Vi håber, at kunne skabe et levende projekt. Området er allerede en lille oase af biodiversitet.

Vi er allerede godt i gang. På på den måde kan Molsskolens børn (og alle andre) få masser af naturoplevelser og læring," fortæller Trine Hoeks, medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for Molsskolen og Børnehaven, om Storkesø-projektet bag boldbanerne ved skolen, som blev indviet i sidste uge. Søen og områet omkring (ca. 2 hektar) er ejet af Syddjurs Spildevand, som har ansvaret for området.

Søen er et regnvandsbassin, og Syddjurs Spildevand skal have adgang til at oprense søen (forventeligt 1 gang pr. 10. år).

"Vi vil gerne have det budskab ud, at ALLE der har lyst til at bidrage i projektet er meget velkomne," siger Trine Hoeks, der ligesom de øvrige frivillige ser muligheder i at udvikle området på nænsom vis i respekt for naturen. Projektet bygger på frivillighed, men det er målet at skaffe midler via diverse fonde til forskellige investeringer, der kan løfte området til gavn for dyr, planter og mennesker.

Publiceret 29 November 2019 08:30