Landsbyklyngen MiN, Midt i Norddjurs, holder til ved Stenvad Mosebrugscenter, og her jubler proceskonsulent Ikki Lyng Knudsen og frivillig i MiN Daniel Skjødt over, at der er kommet økonomisk søgelys på landsbyklyngens arbejde.

Landsbyklyngen MiN, Midt i Norddjurs, holder til ved Stenvad Mosebrugscenter, og her jubler proceskonsulent Ikki Lyng Knudsen og frivillig i MiN Daniel Skjødt over, at der er kommet økonomisk søgelys på landsbyklyngens arbejde.

Djurslands landsbyklynger træder tydeligt frem

Ud af 14 støttede landsbyprojekter i hele landet er fire af dem fra Djursland

Af
Simon Carlson

Djursland Gennem de seneste år er ordet 'landsbyklynge' blevet et hyppigt optrædende ord i avisernes spalter. Fælles for alle landsbyklyngerne er et ønske om at skabe en endnu større sammenhængskraft mellem landsbyerne i de respektive lokalområder. Sammenhænge der skal føre til større fællesskaber og dermed gøre områderne til attraktive steder at bo.

Et af de mest kendte eksempler på Djursland er Mols i Udvikling, som har skabt synlighed om landsbylivet og ikke mindst iværksat projektet 'Knudepunktet', der er godt i gang med at skabe et fælles mødested for områdets beboere.

Landsbyklyngen på Mols er dog langt fra den neste med ildsjælearbejde og skaberkraft på Djursland. Det står tydeligt frem i oversigten over projekter, som Realdania i kampagnen 'Mødestedet' har besluttet at støtte. Her har 14 projekter forskellige steder i landet fået økonomisk støtte, og hele fire af dem er projekter på Djursland, som nu kan se frem til at modtage en pose penge til at udvikle mødesteder, der kan styrke landsbyfællesskaberne.

Landlig livskvalitet

Ikki Lyng Knudsen er som proceskonsulent involveret i alle fire projekter, der fordeler sig over de tre landsbyklynger Liv i Ådalen, Landsbyfællesskabet Østdjurs og MIN, Midt i Norddjurs, og hun er naturligvis umådeligt begejstret for, at Realdania har fået øje på det store arbejde, der lokalt lægges i arbejdet for livet på landet.

"Det er en kæmpe anerkendelse og et stort skulderklap til det arbejde, vi lægger i landsbyklyngerne. Jeg tror, at der er en del, som ikke rigtig ved, hvad landsbyklyngerne går ud på, fordi der er behov for at se synlige beviser på, at der sker noget. Den mulighed får vi nu, fordi vi kan begynde at lave nogle gennemarbejdede projekter, der understøtter de fællesskaber der er med til at give livskvalitet i livet på landet," forklarer Ikki Lyng Knudsen.

Fortid og fremtid

I første omgang går støttekronerne til udviklingen af de konkrete projekter i de tre landsbyklynger.

For landsbyfællesskabet Østdjurs gælder det planerne om at omdanne hallen i Tirstrup til fremtidens mødested for bevægelse, læring og bæredygtighed.

I landsbyklyngen Liv i Ådalen i Syddjurs Kommune vil de lave et ’generationernes hus’ for alle Ådalens borgere på tværs af landsbyer, interesser og alder.

I MiN, Midt i Norddjurs er der givet støtte til to projekter. Det ene er 'Folkets Fyrtårn' der skal udvikle Stenvad Mosebrugscenter til nyt møde- og oplevelsessted, mens landsbyklyngen også har idéen om at at videreudvikle Det Maritime Hus på havnen i Bønnerup Strand til et endnu bedre sted for alle med maritime interesser.

Fælles for projekterne er, at de tager udgangspunkt i den historie, som lokalområderne har, for at kunne bruge den i videreudviklingen af nye fællesskaber.

"Hvis vi for eksempel kigger på de to projekter i Midt i Norddjurs, så taler de ind i vores kulturhistorie, men de ønsker også at skabe mødesteder, som ikke er der i forvejen. Det er en kobling af fortid og fremtid, der sætter området på landkortet og er med til at understrege det potentiale, der er i stederne," mener Ikki Lyng Knudsen, som ser frem til at kunne fremvise konkrete planer for de respektiver landsbyklynger.

"Vi er rigtig glade for, at der er kommet øje på os. Det er med til at synliggøre, hvad landsbyklyngerne kan og vise forskellighederne i de mødesteder, som man vil opbygge," konstaterer Ikki Lyng Knudsen.

Hver af de fire projekter i de tre landsbyklynger har fået tilsagn om 200.000 kroner i støtte.

Fakta

Mødestedet

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har afsat 50 millioner kroner til kampagnen ’Mødestedet’, der skal styrke de fysiske rammer om landsbyklyngernes fællesskab og fritidsliv.

Landsbyklynger har kunnet søge om økonomisk støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Det kan ske ved at bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og omdefinere eksisterende faciliteter, der kan styrke landsbyklyngernes fællesskaber og fritidsliv.

Der er givet tilsagn om støtte til 14 idéer til nye mødesteder i 13 landsbyklynger fordelt på 11 kommuner. De skal udvikles frem mod efteråret 2020, hvorefter der åbnes for ansøgninger om støtte til de fysiske projekter.

Publiceret 30 November 2019 13:00