Hver morgen får Jette fra Forenede Care en morgendrink sammen med Poul. Da han ikke er så god til at få væske nok, skåles der i rødvin/hvidvin (solbærsaft/hyldeblomstsaft) hver dag inden morgentræning

Hver morgen får Jette fra Forenede Care en morgendrink sammen med Poul. Da han ikke er så god til at få væske nok, skåles der i rødvin/hvidvin (solbærsaft/hyldeblomstsaft) hver dag inden morgentræning

Rehabilitering: Ældre kan nu frit vælge leverandør

Borgerne i Syddjurs Kommune har fået mulighed for frit at vælge leverandør til rehabilitering, som tidligere kun kunne leveres af kommunen selv

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS "En hyggestund i hverdagen - Hver morgen får Jette en morgendrink sammen med Poul. Da han ikke er så god til at få væske nok, skåles der i rødvin/hvidvin (solbærsaft/hyldeblomstsaft) hver dag inden morgentræning.

Et styrket samarbejde giver nu borgerne i Syddjurs Kommune mulighed for frit at vælge leverandør til rehabilitering, som tidligere kun kunne leveres af kommunen selv," lød indledningen i en pressemeddelse, der tikkede ind i indbakken forleden fra den private virksomhed Forenede Care.

Det er spændende at blive en del af rehabiliteringsydelserne i kommunen nu. Vi er glade for at få muligheden, og vi er glade for at det lykkedes Syddjurs Kommune at få godkendt deres ansøgning til netop dette projekt”, udtaler en glad Lene Rosendahl, Teamleder hos Forenede Care i pressemeddelelsen.

En telefonisk henvendelse til udvalgsformand Jan Fischer (S) hjalp ikke til at kaste yderligere lys over den TILSYNELADENDE besnærende og nærmest Morten Korch-agtige beskrivelse i pressemeddelelsen.

"Kender intet til det og har aldrig hørt om det. Du skal have fat i forvaltningen," foreslog Jan Fischer.

Det gav pote, og det viser sig, at temaet rehabilitering og frit valg har været på den politiske dagsorden tidligere på året i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, som Jan Fischer er formand for.

Rehabilitering er et ord, der fylder meget i den kommunale verden og særligt på ældreområdet. Kort fortalt er målet med rehabilitering er at støtte den enkelte til et godt og meningsfuldt liv.

Baggrund

I finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der enighed om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018 – 2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet.

Derfor har Syddjurs Kommunes 'Sundhed og Omsorg' ansøgt om midler til projektet 'Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet' og i den forbindelse fået bevilget 3.026.958 kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Godkendt leverandør

Lokalavisen har på baggrund af pressemeddelelsen stillet en række spørgsmål til direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune:

- Hvor meget er Forenede Care inde over i Syddjurs generelt?

"Forenede Care er godkendt leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §83. På dette område giver Serviceloven borgerne mulighed for at vælge blandt leverandørerne - det vil sige Syddjurs Kommune eller et godkendt privat firma. Det er Syddjurs Kommune, Sundhed og Omsorg, der godkender de private firmaer.

I Syddjurs Kommune er der i øjeblikket 1.229 hjemmeplejemodtagere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens §83. Cirka 150 borgere får i dag deres hjemmehjælp fra Forenede Care."

- Har denne her sag om hverdagsrehabilitering været på den politiske dagsorden?

"Hverdagsrehabilitering har tilbagevendende været på den politiske dagsorden i Syddjurs – i daglig tale omtales indsatsen som 'Syddjurs træner'.

På et møde i Udvalget for sundhed, ældre og social den 12. juni 2019 blev der givet en orientering om det nye tiltag under punktet Orientering om projekt ”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet”."

"I øjeblikket arbejdes der på at planlægge kompetenceudvikling af medarbejderne hos de private leverandører, så rehabiliteringsforløbene kan leveres med høj faglighed med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. I undervisningen vil der bl.a. være fokus på borgerinddragelse, kommunikation, målsætning og tværfaglighed. Derudover vil der være fokus på arbejdsgange, så vi sikrer systematik og opfølgning til gavn for borgeres rehabiliteringsforløb."

- Hvordan foregår det i praksis? Hvordan vælger den ældre Forenede Care – frem for kommunens tilbud?

"Borgere som skal modtage rehabilitering vil via kommunens visitator (En visitator i en kommune at ansat til at vurdere borgernes behov for hjælp. De vurderer både, hvilken form for hjælp du har behov for, og hvor megen hjælp du kan tilbydes i forhold til lovgivning - og det serviceniveau, som byrådet i din kommune har besluttet, red.) blive rådgivet om muligheden for frit valg af forskellige leverandører."

Fakta

  • Projektet er godkendt af Sundhedsstyrelsen og er startet op med en planlægningsfase i september og oktober måned, og fra november blev det så muligt at vælge Forenede Care som leverandør til rehabiliteringen
  • Det sker stadig i et samarbejde med kommunen, men det betyder rent praktisk, at hvis borgeren vælger Forenede Care, så har han sine faste hjælpere i perioden, og efterfølgende, hvis han fortsat har brug for pleje eller praktisk hjælp på visse områder. Det er stadig kommunens sygeplejersker og terapeuter, som varetager sygepleje- og træningsopgaver
  • Projektet strækker sig frem til maj 2020 og herefter vil Rambøll, som er konsulentfirmaet der støtter op om projektet, være den instans som evaluerer på selve projektet

Publiceret 30 November 2019 11:26