Sognepræst Tine Frisenette, der tidligere på året var klar med spirituel doping under et cykelløb i Kolinds gader, har fået sit vikariat forlænget til oktober 2020. Foto: Morten Bay-Mortensen

Sognepræst Tine Frisenette, der tidligere på året var klar med spirituel doping under et cykelløb i Kolinds gader, har fået sit vikariat forlænget til oktober 2020. Foto: Morten Bay-Mortensen

Menighedsrådet i venteposition i Kolind

Afventer resultatet af den bevarende lokalplan for Kolind Præstegård, som Syddjurs Kommune skal have på plads inden oktober 2020

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Føljetonen om Kolind Præstegårds fremtid er sat lidt på standby indtil videre efter, at det politisk er blevet slået fast, at Præstegården ikke bliver nedrevet, som det ellers var ønsket af menighedsrådet med opbakning fra provst Benedikte Bock Pedersen.

I stedet bliver præstegårdens fremtid sikret med en bevarende lokalplan. En bevarende lokalplan er en lokalplan, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder. Syddjurs Kommune har et år til at få lavet en bevarende lokalplan med deadline oktober 2020.

"Jeg har haft en snak med menighedsrådet om tingene efter, at det står klart, at ønsket om at nedrive præstegården og bygge en ny og mere tidssvarende samme sted ikke kan blive til noget," siger Benedikte Bock Pedersen.

"Menighedsrådet afventer nu resultatet af den bevarende lokalplan, som vi har et håb om bliver fremskyndet. Vi må så se på mulifgheden for at renovere den nuværende præstegård efter vores ønsker i samarbejde med en arkitekt og inden for den bevarende lokalplans rammer," tilføjer provsten.

Føljetonen om Kolind Præstegård startede i tidligere songepræst Anne Kirstine Langkjers embedsperiode. Hun måtte rykke ud af Præstegården, fordi en tilsynsrapport fra Teknologisk Institut fastslog, at ejendommen var hårdt angrebet af skimmelsvamp. Senere i forløbet havde menighedsrådet en rådgiver til at kigge på ejendommen og komme med forslag til renovering, således at den kunne bebos uden fare for skimmelsvamp.

Præst forlænges

Tine Frisenette, der siden oktober 2018 har vikarieret som sognepræst ved Kolind, Skarresø og Ebdrup Kirker, har fået sit vikariat forlænget med et år.

"Et vikariat gives normalt i et år, så Kirkeministeriet har været inde over denne gang for at sige god for, at vikariatet forlænges frem til oktober 2020. På daværende tidspunkt skal det ligge fast, hvor en kommende ny præst skal bo ii Kolind," fastslår provsten.

Publiceret 02 December 2019 16:30