Riber Hog Anthonsen (tv. med paraplyen), der her er fanget i Rønde Bypark, vil ikke på forhånd love, at han følger embedsmændenes indstilling om en ligelig fordelig af pengene til UngeSpots i Rønde og Hornslet. Foto: Lars Norman Thomsen

Riber Hog Anthonsen (tv. med paraplyen), der her er fanget i Rønde Bypark, vil ikke på forhånd love, at han følger embedsmændenes indstilling om en ligelig fordelig af pengene til UngeSpots i Rønde og Hornslet. Foto: Lars Norman Thomsen

UngeSpot: Forventer politikerne holder ord

Arbejdsgruppe i Rønde fornemmer, at embedsmændene er ved at lave et barn på politikerne i PUK-udvalget. Rolig nu, lyder det fra PUK-udvalgets formand

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Arbejdsgruppen, der arbejder med et Ungespot i Rønde Bypark, stiller sig uforstående overfor, at Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK) muligvis ændrer kurs, når det gælder tildelingen af penge til det planlagte UngeSpot i Rønde Bypark.

PUK-udvalget har tidligere vedtaget, på udvalgsmødet 4. september 2019, at der skulle bruges 50.000 kroner i 2019 og 600.000 kroner i Budget 2020 var øremærket et UngeSpot i Rønde Bypark. Hvis ikke alle pengene blev benyttet, skulle de bruges andre steder i kommunen, f.eks. i Hornslet.

Arbejdsgruppen i Rønde, der består af 25 personer, heraf 8 unge fra de forskellige institutioner i Rønde, samt naboer til Byparken, var klar til at gå i gang med skitserne til UngeSpottet i samarbejde med arkitekten.

"Nu har Arbejdsgruppen imidlertid fået en brat opvågning. Forvaltningen i Syddjurs har på PUK-udvalgets næste møde . december - kun 3 måneder efter den tidligere beslutning - indstillet, at man ændrer det vedtagne til, at processen udskydes, og der laves to parallelle processer for UngeSpots i Hornslet og Rønde. De færdige ungespots skal samtidig være sammenlignelige i omfang," forklarer Erling Mikkelsen fra Arbejdsgruppen.

Hvis indstillingen fra forvaltningen vedtages vil det betyde:

  • at projektet i Rønde forsinkes og først vil være færdig efter sommerferien 2020
  • at beløbet til Ungeprojektet nedsættes fra maksimalt kr. 650.000 til kr. 400.000
  • at de to UngeSpots skal være sammenlignelige i omfang.

Ro på

PUK-udvalgsformand Riber Hog Anthonsen (V) har bemærket, at indstillingen fra forvaltningen lægger op til at ændre i den aftalte plan for et UngeSpot i Rønde.

"Vi forhøjede jo i budgetforliget beløbet til UngeSpots med 150.000 kroner til sammenlagt 800.000 kroner, men uden at tage stilling til, om beløbet skulle deles ligeligt mellem Rønde og Hornslet. Jeg anerkender den tidligere vedtagne politiske beslutning angående Rønde, og jeg vil ikke forud for det kommende møde i PUK-udvalget sige, at de 800.000 kroner skal deles ligeligt. Det skal vi da først have en diskussion om i udvalget," siger Riber Hog Anthonsen.

Publiceret 03 December 2019 13:00