Lars Holm Laursen ( til venstre) og Carl Aage Hald er hhv over - og undermester i Odd Fellow Logen i Ebeltoft.Foto: Katharina Andersen

Lars Holm Laursen ( til venstre) og Carl Aage Hald er hhv over - og undermester i Odd Fellow Logen i Ebeltoft.Foto: Katharina Andersen

Odd Fellow Logen i Ebeltoft: Der er ubegrundet mystik omkring os

Odd Fellow Logen har eksisteret siden 1974 i Ebeltoft. Men logen håber på flere medlemmer og giver derfor et unikt indblik i logen, der i mange år har været omgærdet af mystik

Af
Katharina Andersen

Ebeltoft I huset på Østeralle 7 holder Odd Fellow Ordenen til. Hver torsdag aften mødes logens brødre og går op øverst i huset, hvor logesalen befinder sig. Her er mørkt, ingen vinduer, og specielle stole til overmester, undermester, til kassereren, til kapellanen og til logens øvrige medlemmer, naturligvis.

"Men vores logesal er formentlig også en af dem, der er mest mørk. Andre steder kan det være kæmpe sale med højt til loftet og hvide vægge," fortæller Overmester Lars Holm Laursen, og fejer dermed allerede brodden af mystikken.

Overmester kaldes han, fordi han er formand for logen i øjeblikket. En sådan titel går på skift, fortæller Lars Holm Laursen.

Sandhed, Kærlighed og Venskab

I logen i Ebeltoft er der for øjeblikket 30 medlemmer. Logen så gerne, at der kom flere til, og derfor har den inviteret indenfor til en snak omkring Odd Fellow Ordenen.

"Der er ikke noget hokus pokus over det her eller noget fordækt. Det handler om at mødes og have det godt sammen og sparre med hinanden," forklarer Lars Holm Laursen, der til dagligt arbejder som skolelærer.

Han søgte selv ind i logen, fordi han er tilflytter, og det var en måde at møde nogle nye mennesker på.

"Jeg arbejder til dagligt i en meget kvindedomineret verden, så på den måde er det rigtig rart at komme ud blandt andre hankønsvæsener," siger han.

Der er gradetildelinger og ritualer, der hører med et medlemsskab i logen - og det betyder blandt andet, at der er stole til de forskellige grader.

Der er gradetildelinger og ritualer, der hører med et medlemsskab i logen - og det betyder blandt andet, at der er stole til de forskellige grader.

Formålet med logen er, foruden fællesskabet, knyttet op omkring sandhed, kærlighed og venskab. Vigtigst er det, at logens medlemmer udviser en ordentlighed over for andre mennesker, og at man behandler andre, som man selv vil behandles - også kaldet næstekærlighed.

For nogle lyder det måske meget kristent, og det er det formentlig også, men for at være medlem af logen kræves altså ikke en kristen tro - men dog en tro på noget, der er højere end en selv.

"Vi kræver, at man har en tro på et højere væsen. Vi blander os dog ikke i, hvilken Gud der er tale om. Men det er vigtigt, at man tror på, at der findes noget højere end en selv," siger Undermester Carl Aage Hald. Han har i mange år været medlem af logen i København og kom til Ebeltoft for tre år siden.

"Før i tiden handlede Odd Fellow også meget om netværk, og vi brugte hinanden meget - også arbejdsmæssigt. Hvis en blev arbejdsløs, kæmpede alle i logen for at få vedkommende i arbejde, men i dag er det anderledes."

Alle, som har lyst til at komme, kan komme på besøg i logen. I gamle dage var det en mere sluttet kreds, hvor man skulle kende nogen, forklarer Carl Aage Hald.

Mystik om logen i Ebeltoft

Til en logeaften bliver der også spist mad og talt om løst og fast. Til selve logemødet er tonen meget formel med ordstyrer og et etisk indlæg, mens arrangementet efterfølgende er mere løst. Påklædningen er dog altid pæn med jakkesæt og skjorte, og når et nyt medlem skal indvies foregår det i kjole og hvidt, ligesom der hver torsdag er et medlem, der holder et oplæg. Det er i øvrigt valgfrit, hvad emnet er.

Carl Aage Hald har igennem årene besøgt mange Odd Fellow loger i Danmark, og han bliver altid modtaget med åbne arme. Det er et stærkt fællesskab, som han nødigt ville være foruden, og som han nu håber at flere vil få øjnene op for.

"Man er i princippet næsten venner, inden man kommer ind ad døren, så vi har en respekt for hinanden og et fællesskab, som vi er glade for at have. Vi forsøger fra dag et at behandle andre mennesker, som vi gerne selv vil behandles, og så vil vi gerne støtte de svageste i samfundet," lyder det fra Carl Aage Hald.

Ifølge overmester Lars Holm Laursen har der altid været en vis mystik omkring logen i Ebeltoft. Nogle rygter om, at der blev indgået særlige aftaler i logen. Det afkræftes af Lars Holm Laursen, der dog kan fortælle om en mystik, der kendetegner logen - også den dag i dag.

"Der er et indvielsesritual, som er hemmeligt, men det handler mest om, at det er en særlig oplevelse," fortæller han.

Selv blev han til sin indvielse hentet af et logemedlem og placeret i et mørkt rum med stearinlys inden indvielsen. og ellers blot de frie tanker om, hvad der nu skulle foregå.

"Der tænkte jeg, hvad jeg mon havde sagt ja til, men efterfølgende kunne jeg godt se, at det var det helt rigtige valg."

Hvad ritualet går ud på, vil logen ikke ud med.

"Men det er en dag, du husker resten af dit liv," siger Carl Aage Hald

Publiceret 05 December 2019 12:54