Venterummet på Kolind Letbanestation blev forleden molesteret, men sagen er fuldt ud opklaret. De formastelige er fundet, og rummet bliver snart ført up to date igen

Venterummet på Kolind Letbanestation blev forleden molesteret, men sagen er fuldt ud opklaret. De formastelige er fundet, og rummet bliver snart ført up to date igen

Bollesen: Meget at glædes over i Kolind

Over 25 borgere var med på borgmesterens timelange morgenrundtur i den gamle markedsby forleden, og flere af deltagerne havde klare juleønsker med til Ole Bollesen

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Der har i efteråret 2019 været udbudt 17 grunde til salg på den kommunale udstykning Enggårdsbakken, etape 7, i Kolind.

Der er på nuværende tidspunkt solgt to grunde i udstykningen, og de resterende er fortsat annonceret til salg på kommunens hjemmeside.

Over 25 borgere, primært fra Kolind, tog på december-morgentur med Ole Bollesen forleden. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Over 25 borgere, primært fra Kolind, tog på december-morgentur med Ole Bollesen forleden. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Alle grunde på Enggårdsbakken, etape 6, er solgt. Der blev indgået aftale om salg af den sidste grund i denne udstykning i august 2019.

Det kunne borgmester Ole Bollesen (S) fortælle på sin nyligt afviklede morgenrundtur i Kolinds gader til de godt 25 deltagere.

"Nogle storparceller, der også er beliggende på Enggårdsbakken, forventes at blive udbudt til salg på et senere tidspunkt, såfremt der er politisk opbakning til det. På nuværende tidspunkt har administrationen netop modtaget mæglervurdering, som skal bruges til at lave et oplæg til en politisk beslutning," forklarede Ole Bollesen.

Skolen renoveres

En cykelsti fra rundkørslen den den gamle dyrskueplads og ud mod Rostved, står højt på ønskelisten hos Kolind & Oplands Distriktsråds ønskeliste kunne formanden fortælle borgmesteren

En cykelsti fra rundkørslen den den gamle dyrskueplads og ud mod Rostved, står højt på ønskelisten hos Kolind & Oplands Distriktsråds ønskeliste kunne formanden fortælle borgmesteren

Der sker således en tilflytning til Kolind, selvom elevtallet på skolen vil være let faldende de kommende år.

Politikerne har netop i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 bevilget 10,5 mio. kroner til renovering af Kolind Centralskole i 2022 og 2023, bemærkede borgmesteren, der også noterede, at i det to år gamle Kolind Børnehus passer udbud og efterspørgsel i øjeblikket, men tendensen fortæller, at der der bliver pres på i de kommende år.

"Der vil i forlængelse af faldende elevtal på skolen være plads på skolen til de ældste børnegrupper fra Kolind Børnehus," lovede borgmesteren, der glædede sig over, at de lokale dagplejere har fået en legestue i den gamle skoletandpleje som er renoveret af Syddjurs Kommunens Ejendomsservice.

Flere parkeringspladser

Tage Mogensen, i mange år foreningsaktiv Kolind borger og selvstændig erhvervsdrivende i byen, efterlyste flere parkeringspladser i tilknytning til Frejasvænge og Kolind+ på Bugtrupvej.

"Det er ofte således, at der holder en lang række af biler i vejrabatten, fordi der ikke er en plads at få på parkeringspladsen ved Frejasvænge. Det betyder, at flere parkerer ved Kolind+, og er der så et større arrangement her, må folk ty til vejrabatten," forklarede Tage Mogensen, som også efterlyste et fortov fra rundkørslen ved Bugtrupvej og ned forbi Frejasvænge.

Tage Mogensen foreslog under den afsluttende morgenkaffe med borgmesteren, at man kunne kigge på et areal mellem Kolind+ og Frejasvænge som et muligt parkeringsområde.

Samme Tage Mogensen kunne også fortælle, på vegne af borgere i byen, at flere er utrygge, når der kommer en busfuld unge til byen på ungdomsskoleaftener.

"Få af dem går indendøre i Ungdomsskolens lokaler, mens hovedparten vandrer rundt i flokke i byen, indtil bussen kører hjem igen nogle timer senere. Hvad der foregår ved vi ikke, men det er et tema, som bør tages op," sagde Tage Mogensen. Borgmesteren henviste til Ungdomsskolen og SSP-koordinator Heine Skovbak Iversen.

"Jeg vil dog gerne sige, at jeg selvfølgelig ikke håber, at folk er utrygge, blot fordi der går unge mennesker på gaden i flok. Det har altid været en del af ungdomskulturen, at man går nogle stykker sammen i aftentimerne," bemærkede borgmesteren.

Halmvejen

'Halmvejen' har nu i en årrække været genstand for skiftevis morskab og irritation i Kolind. Det skyldes, at en af de nuværende ejere flere gange har forhindret kørsel på jordvejen. Vedkommende har simpelthen løbende udøvet sabotage ved at fylde sitvejstykke med jorddynger eller andet, der har kunnet forhindret fri passage.

Kommunen vil gerne ekspropriere 'Halmvejen' for at opgradere den til kommunevej. Men den pågældende ejer stritter imod, og det trækker processen i langdrag.

"Det er planen, at vejen skal være kommunevej, og dermed bliver den asfalteret, måske kommer der også lys på. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det sker, men det forventes, det bliver i 2020. Samtidigt med den fysiske opgradering spærres Engvej ud til Nødagervej. Det har man besluttet i NTM (Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, red.)," kunne borgmesteren fortælle.

'Halmvejen' fører ud til Kraftværket, der er lidt af en succeshistorie. Her kan børn og unge med interesse for skate-sporten muntre sig under ordnede forhold.

'Kraftværket', der fungerer som en forening, er unik, da det her er muligt at sende sine børn til 'løbehjul' på samme måde som andre går til fodbold og badminton. Det foregår i trygge rammer, og med kompetente undervisere på faste ugentlige tidspunkter.

"Det har været så stor en succes, at der er kø for at få plads på et af holdene. Når der ikke er undervisning, kan der købes adgang via én-dags entré eller klippekort," fortalte Ole Bollesen.

Publiceret 10 December 2019 21:00