Temafoto

Temafoto

Budget 2020: Knap 3 mio. til klippekortordning

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2020 Syddjurs er blandt de kommuner, der har valgt at beholde klippekortordningen, hvor borgere kan vælge ekstra hjemmehjælp, og den ekstra bemanding, der stammede fra værdighedspuljen - dog reduceres området med 0,5 mio. kroner, kunne Lokalavisen fortælle i den seneste udgave.

Klippekortet giver den ældre, der er visiteret til ordningen, ret til 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen, som den ældre selv bestemmer, hvordan han eller hun vil bruge. Det er altså en halv time ud over den tid, som man er visiteret til.

Man behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så man har mere tid til det, man ønsker.

Klippekortordningen omfatter plejehjemsbeboere og ældre i plejeboliger samt hjemmehjælpsmodtagere. For alle gælder, at de skal være visiteret til ordningen for at kunne få et klip.

Ordningen for de hjemmeboende borgere har i 2020 et budget på 500.000 kroner, mens ordningen for borgere i plejebolig, ligeledes i 2020, har et budget på 2.382.880 kroner. (Kilde: Syddjurs Kommune).

Publiceret 09 January 2020 16:00