Syddjurs Kommunes organisationsdiagram før ændringerne, der er trådt i kraft ved årsskiftet. Kilde: Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes organisationsdiagram før ændringerne, der er trådt i kraft ved årsskiftet. Kilde: Syddjurs Kommune

Organisation: Syddjurs Kommune flytter lidt rundt på brikkerne

Syddjurs Kommunes direktion har ændret på opgavefordelingen efter ønske fra Økonomiudvalget

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Syddjurs Kommunes direktion bestående af kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen og direktørerne Poul Møller og Jørgen Andersen blev i sidste kvartal 2019 kigget nærmere efter i sømmene af en ekstern konsulent, Lars Muusmann, Direktør hos MUUSMANN A/S.

Evaluering af øverste ledelseslag, hedder den slags på moderne dansk. Det er sket efter ønske fra Økonomiudvalget, og det er faktisk en nyhed i Syddjurs Kommune, hvor den øverste top ikke er blevet evalueret i nyere tid.

På baggrund af Lars Muusmanns evaluering har Økonomiudvalget anbefalet direktionen at ændre på trioens indbyrdes ansvarsområder.

Andersen minimeres

Det har direktionen valgt at nikke ja til, fortæller de kilder, som Lokalavisen har talt med.

Konkret betyder ændringerne, at kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen bliver tilknyttet 'Erhverv og Beskæftigelse' i stedet for Poul Møller, der til gengæld tilknyttes 'Børn og Læring' (skole- og daginstitutionsområdet) i stedet for Jørgen Andersen. Poul Møller fastholder sine to øvrige ressortområder, 'Teknik og Miljø' og 'Kultur og Borger'.

Jørgen Andersens lettes dermed arbejdsmæssigt. Han skal nu udelukkende bruge krudtet på det økonomisk tunge ældreområde

Poul Møllers overgang til 'Børn og Læring' betyder, at Udvalget for Familie og Institutioner (FI-udvalget) refererer til to direktører, Poul Møller og Jørgen Andersen.

Magtspil...

Økonomiudvalget er gået meget stille med dørene, og ændringerne er således også kun meldt ud på de indre linjer i kommunens organisation.

Direktionen som sagt - har valgt at nikke ja til Økonomiudvalgets anbefalinger uden at rejse børster.

Spørgsmålet er også, hvad konsekvensen så ville have været?

"Man kan vel sige, at Økonomiudvalget som personaleudvalg har syntes, det var en god idé at få evalueret kommunens øverste ledelse og herudfra handlet ved at foreslå nogle ændringer. Dem har direktionen taget til efterretning, og så er vi videre og vil nu spændt følge konsekvenserne af ændringerne tæt," siger viceborgmester Claus Wistoft (V).

Undervejs har det været diskuteret, om der var et reelt behov for at ansætte yderligere en direktør i betragtning af, at laget af fagpersoner under direktionen løbende er blevet skåret til, så det nu kun består af syv (se organisationsdiagrammet).

Det valgte Økonomiudvalget ikke at gøre.

Sikkert fordi det ville have været en rød klud i fleres øjne - læs medarbejdere og borgere - der bliver berørt af det vedtagne Budget 2020.

Publiceret 09 January 2020 07:30