Knudepunktet var naturligvis også et tema på borgmester Ole Bollesens (S) morgenrundtur i Knebel mandag, hvor 30 borgere, byrådsmedlemmer m.fl. slog følge med borgmesteren. Foto: Lars Norman Thomsen

Knudepunktet var naturligvis også et tema på borgmester Ole Bollesens (S) morgenrundtur i Knebel mandag, hvor 30 borgere, byrådsmedlemmer m.fl. slog følge med borgmesteren. Foto: Lars Norman Thomsen

Knudepunktet i Knebel fortsætter fremmarchen

Hvordan skrider det fremad med Mols i Udvikling? To af de, der er allertættest på projektet, giver her en status

Af
Grith Mortensen og Kasper Ø. Nissen

Mols i Udvikling

MOLS-HELGENÆS 4. januar 2020 er det et år siden, at Mols i Udvikling sammen med Syddjurs Kommune og en række lokale og nationale fonde kunne annoncere, at nu blev det nye mødested med arbejdstitlen 'Knudepunktet' til virkelighed, og at et totalrådgiverteam var valgt bestående af arkitektfirmaet Transform, ingeniørfirmaet Orbicon, Vega Landskab og Jakob Vinkler fra Smag som konsulent på madhusdelen.

Hvor er vi nu?

Der har været lidt stille i offentligheden omkring projektet, men det er ikke det samme som, at der ikke har været arbejdet intenst på at realisere det. For det har der. Siden offentliggørelsen af det vindende team i januar 2019 har rigtig mange frivillige arbejdet tæt sammen med de professionelle folk i både kommunen, hos totalrådgiverteamet og i fondene for at få projektet yderligere kvalificeret. Lokalplanen for området er nu på plads og godkendt, og myndighedsprojektet er indsendt til godkendelse sidst i 2019. Dermed er rumfordeling og overordnet layout nu på plads, og vi er nået til at skulle vælge farverne på væggene og gøre klar til håndværkerudbud i foråret 2020. Det er planen, at projektet udbydes i fagentrepriser, og at det første spadestik tages omkring 1. juni. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages ved skolestart 2021.

Projekteringsfasen er blevet længere end først planlagt, hvilket blandt andet skyldes, at de geotekniske målinger viste, at der er mere ”blød bund” i området end forventet (ved børnehaven, red.). Det betyder øgede udgifter til fundering, som har skullet findes i byggeriets økonomi, hvilket totalrådgiverteam, projektgruppe og styregruppen har brugt efteråret på at få tilpasset.

Hvad skal barnet hedde?

I sommeren 2019 udskrev vi en navnekonkurrence, og det varer ikke længe før, at vi kan røbe, om arbejdstitlen 'Knudepunktet' også bliver det endelige navn, eller om det bliver et andet navn, der løber med sejren.

I efteråret er arbejdet med Knudepunktets grafiske identitet igangsat. En grafisk identitet inkluderer alt fra grafisk udseende af hjemmeside til, hvordan man finder vej i bygningen. Også her arbejder frivillige sammen med de professionelle for at sikre, at 'Knudepunktets' DNA kommer til at fremgå tydeligt.

Den kolde grå økonomi

Knudepunktet løber op i godt 40 mio. kr., og det er stadig muligt at tegne folkeaktier og erhvervssponsorater eller på anden måde hjælpe med at få økonomien til at række. Et af de steder, vi har måttet skære ind til benet i første omgang, er på udearealerne. Der arbejdes derfor på at finde yderligere finansiering til at udvikle udearealerne omkring Knudepunktet og op igennem Molsskolens skolegårde.

Sidst på året modtog vi en dejlig meddelelse om, at NRGIs Værdipulje har bevilget 300.000 kr. til solcelleanlæg, hvorved vi kan få et mere bæredygtigt byggeri – både miljømæssigt og økonomisk.

Det er også blevet tid til at kigge på driftsbudgetter og den fremtidige organisering, og der har været arbejdet på,at få gjort klar til en fusion mellem Molshallen og Ejendomsfonden Knudepunktet Mols, der bygger Knudepunktet. Det er alt sammen ikke det mest sexede ved et byggeri, men nødvendigt for at sikre, at vi får en sund og bæredygtig drift af Knudepunktet, når det står færdigt.

m2 og m3

Men Knudepunktet er ikke kun kvadratmeter – det er også kubikmeter – eller med andre ord indhold. Nordea-fonden har via dens støtte til projektet givet de frivillige mulighed for – allerede inden Knudepunktet står færdigt – at skabe nye aktiviteter og samarbejder på tværs af generationer, foreninger, institutioner og erhverv. Et eksempel på det er Madspildspensionatet, der er spis sammen-arrangementer, hvor lokale butikker donerer overskuds- og datovarer, som så bliver omdannet af frivillige til skønne måltider. Tre arrangementer er det blevet til i efteråret, hver gang med 80-90 spisende, mange hjælpere i køkkenet og ikke mindst deltagelse af en række borgere, som både får et måltid mad og fællesskab med andre.

Resten af Mols i Udvikling?

Knudepunktet fylder trods alt ikke det hele, og når vi i Mols i Udvikling kigger tilbage på 2019, så glædes vi bl.a. over en række aktiviteter i det forgangne år, lige fra børnekulturfestival, foredrag, bosætningsdag og tilflytterbrunch, møderne mellem generationer og ture ud i det blå med kirkerne. En række nye tiltag i IF Mols, bl.a. bueskydning og refleksløb, har set dagens lys i det gamle år, sammen med en nyetableret sø med tilhørende arboret, fælleshaverne, hvor det spirer og gror, og endelig er der etableret en gruppe, der er i konstruktiv dialog om adgang til naturen i bl.a. Nationalparken. Det hele bindes sammen af en vedvarende kommunikationsindsats på så at sige alle kanaler. Det er alt sammen aktiviteter, der bæres af frivillige, som gerne vil være med til at gøre Mols og Helgenæs til et endnu federe sted at bo og besøge.

Hvad mon 2020 bringer?

2020 bliver helt sikkert heller ikke et kedeligt år for de frivillige i Mols i Udvikling. Året skydes i gang af ”Mit Mols 2020”, hvor områdets fastboende og fritidsborgere skal kigge på, hvordan den gode udvikling fastholdes. Vi diskuterer, hvordan Mols i Udvikling 2.0 skal se ud – det sker den 19. januar fra kl. 10-14 i Molshallen – og alle er meget velkomne. Madspildsarrangementerne fortsætter, bosætningsgruppen er i gang, og mon ikke det nye år også bringer etablering af nye grupper og samarbejder på kryds og tværs mellem generationerne og grupperne i Mols i Udvikling? Og så bliver 2020 også året, hvor det første spadestik til Knudepunktet tages, og hvor der fundraises på livet løs for bl.a. at realisere tankerne om Det Blå Torv i Knebelbro, som gerne skulle blive et nyt maritimt samlingssted i Knebelbro med havnebad, opdaterede inde- og udefaciliteter og sikring mod stormes rasen… så der bliver sikkert også fuld kraft på de frivillige på Mols og Helgenæs i 2020. Godt nytår.

Fakta

Om Knude-punktet

  • Knudepunktet er et nyt samlingssted i Knebel, der etableres mellem Molsskolen og Molshallen. Knudepunktet kommer til at huse et nyt børnehus for børnehave-, vuggestue- og dagplejebørn, faciliteter for menighedsrådene, kontorfaciliteter til tovholdere, halbestyrer og foreninger, herunder IF Mols. Der bliver opført en ny multisal med mulighed for inddeling i mindre rum, et stort spiseområde og et madhus som til dagligt skal bespise skolens og børnehusets børn og kan benyttes af frivillige kræfter, som fx Madspildspensionatet. Knudepunktet er for alle aldre og skal anvendes til diverse kultur- og idrætsarrangementer både for fastboende og sommerhusejere/-lejere.
  • Den samlede anlægssum er på godt 40 mio. kr., som kommer fra Syddjurs Kommune, Tved Sparekasses Fond, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, NRGIs Værdipulje, Rønde Sparekasses Jubilæumsfond samt erhvervssponsorater og private donationer. Knudepunktet opføres af Ejendomsfonden Knudepunktet Mols og Syddjurs Kommune.
  • Læs mere om Knudepunktet og Mols i Udvikling på www.molsiudvikling.dk og på Facebook (Molsiudvikling).

Publiceret 11 January 2020 08:30