Mols barsler snart med Byens Blå Torv i Knebelbro

Det Bå Torv er et projekt til godt 20 mio. kroner

Af
Lars Norman Thomsen

MOLS I UDVIKLING En arbejdsgruppe under Mols i Udvikling har modtaget 100.000 kr. fra Bosætningspuljen, der administreres af Syddjurs Kommune, til konsulentbistand i forbindelse med fundraising til projektet Byens Blå Torv i Knebelbro Havn.

Byens Blå Torv er et lokalt initiativ, der nyder stor opbakning fra alle havnens foreninger: bådelauget, kajakklubben, søspejderne, surfklubben, vinterbaderne, Molsskolen og børnehaverne.

Formålet med projektet er at skabe liv og fællesskab i - og omkring Knebelbro Havn og at indfri områdets potentiale som byens omdrejningspunkt. Projektet har et samlet budget på 20,5 millioner kroner og Syddjurs Kommune har tidligere støttet udarbejdelsen af skitseprojektet med 40.000 kr. fra Udviklingspuljen og 35.000 kr. fra puljen til Havneformål.

Mols i Udvikling planlægger en idéudviklingsdag for Mols og Helgenæs . Den der løber af stabelen 19. januar i Molshallen.

Publiceret 11 January 2020 12:30