Ole Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget. Foto: Syddjurs Kommune

Ole Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget. Foto: Syddjurs Kommune

Ny konsulent skal ud og arbejde i foreningslivet

Formand og næstformand i PUK-udvalget afviser, at en ny foreningskonsulent, som Syddjurs Kommune og DGI Østjylland finansierer i fællesskab, skal arrangere ståtrold i Mols Bjerge og lejrbålsstafet tæt på Ebeltoft

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Et at af programpunkterne på dette års kommunale budget er ansættelsen af koordinator, konsulent, udviklingsmedarbejder eller, hvad vedkommende ender med at få som titel, på foreningsområdet finansieret ligeligt af kommunen og DGI.

Det er tanken, at vedkommende i samarbejde med DGI skal udvikle forenings- og idrætslivet i Syddjurs.

Det er velkendt, at Syddjurs Kommune og DGI i en årrække har arbejdet tæt sammen og har samme syn på idrætsområdet.

Duoen indgår snart en partnerskabsaftale, der skal tilføre idrætslivet i kommunen ny ammunition og føre til et styrket samarbejde mellem lokale foreninger, DGI og kommunens forskellige afdelinger om en række konkrete initiativer, som det så smukt udtrykkes.

DGI har i den sammenhæng peget på muligheden for at ansætte en udviklingsmedarbejder og har tilbudt at finansiere halvdelen af stillingen, hvis Syddjurs Kommune finansierer den anden halvdel.

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK) havde allerede punktet på dagsordenen i november 2019, hvor der ikke blev truffet en afgørelse.

I stedet fortsætter udvalget, hvor det slap på årets første PUK-udvalgsmøde onsdag 15. januar.

Ingen bagtanker

Idrætslivet i Syddjurs skal ikke frygte for, at kommunen og DGI er i færd med at lave et barn på samme idrætsliv i den forstand, at den nye medarbejder ikke får berøring med idrætsforeningerne ude i marken overhovedet.

Det siger PUK-udvalgsformand Riber Hog Anthonsen (V) og næstformand Ole Hansen samstemmende.

"Den nye medarbejder, hvad titel han eller hun ender med at få, skal først og fremmest hjælpe vores foreningsliv i bred forstand," understreger Riber Hog Anthonsen.

"Vi kender begge til værdien af at få støtte og modspil fra en DGI-konsulent vores tid i Mørke IF, og det er sådan, at jeg tænker den nye medarbejder," supplerer Ole Hansen.

"Opgaverne kan være mange lige fra igangsætning af en ny idrætsgren i en forening til support, når det gælder, hvordan en forening med fordel kan få engageret flere ledere og bestyrelsesmedlemmer," siger Riber Hog Anthonsen.

- Så I kan blank afvise, at vedkommende skal bruges til at arrangere fakkelløb og bålstafet i Ebeltoft og omegn?

"Helt afgjort. Det brede foreningsliv, vi har i Syddjurs, skal se det her som en mulighed for at få både hjælp og inspiration. Jeg havde rent faktisk en forbedring af idrætsforeningernes vilkår og muligheder skrevet ind i mit valgprogram, og jeg har da også fra snak med par foreningsledere fået god respons på, at vi ansætter en medarbejder i samarbejde med DGI," siger Ole Hansen.

Finansiering

Det bliver en hurdle at finde den kommunale finansiering til Syddjurs Kommunes del af aftalen med DGI.

Det er det tema, som det kommende PUK-udvalgsmøde kommer til at handle om.

Udvalget besluttede på sit møde 19. november 2019 at hæve gebyret for anvendelse af idrætshaller med 5 kr pr. time (fra 80 kroner til 85 kroner) med virkning fra 2020. Det giver en finansiering på 80.000 kr.

De resterende udgifter (130.000 kroner i 2020 (fordi medarbejderen først starter 1. april 2020) og 200.000 kroner i de efterfølgende år) skal udvalget finde blandt en række forslag fra forvaltningen.

Et af dem lyder på, at indføre et årligt gebyr på brug af fodboldbaner på 2.000 kr. per bane med virkning fra 2020 (I dag er det gratis).

I praksis kan gebyret findes ved at nedsætte det tilskud kommunen giver til opkridtning af baner fra 5.000 kroner til 3.000 kroner. Det vil medføre et provenu på 80.000 kroner.

Men der er andre muligheder i spil.

"Vi skal nok finde pengene. Det er jeg slet ikke i tvivl om," siger Riber Hog Anthonsen.

Publiceret 15 January 2020 13:30