Foto: Ryomgaard Realskole

Foto: Ryomgaard Realskole

Ryomgaard Realskole udvider børnehavetilbud

Fra 1. januar 2020 tilbyder Realskolen en ”fuld” børnehave for børn i alderen 2,9 år til skolestart. Med en samlet drift står vi stærkere, lyder det fra skolelederen

Af
Katharina Andersen

Ryomgård En udvidet børnegruppe er en realitet hos Ryomgaard Realskole, der nu tilbyder børnehave for de helt små ned til 2,9 år.

Dermed kan Realskolen tilbyde børnehave- og skolegang helt fra børnehave til udskoling, og det glæder skoleleder Janus Laier, der ser mange fordele i at huse børnene allerede fra børnehaven.

"Det er klart, at jo længere nede i fødekæden, vi får børnene, jo bedre. Det handler om, at forældre helst ser, at deres børn får så få skift i deres liv som muligt, og nu kan vi tilbyde 'fuld' børnehave for børn i alderen 2,9 år til skolestart - uden at det er et krav, selvfølgelig," siger Janus Laier.

Blæsenborg

Da skolen i sommeren 2018 flyttede deres børnehave til Blæsenborg, fik den adgang til en masse ekstra kvadratmeter, og det er altså den ekstra plads, der har fået skolen til at tilbyde børnehavepladser til de helt små også.

"Hidtil har vi kunnet tilbyde en førskoleplads/børnehave det sidste år inden skolestart, men nu går vi altså skridtet videre," forklarer Janus Laier.

Han afviser, at børnehaven er stiftet med formålet at sikre et bedre økonomisk grundlag, men han erkender, at der er fordele ved en børnehave i samarbejde med skolen.

"Der er selvfølgelig stordriftsfordele ved at have det hele samlet, men overskuddet fra selv en veldreven børnehave er meget lille," siger han og tilføjer dog:

"Jo større forretning, jo bedre står vi."

Ryomgaard Realskole åbnede etårig børnehave (Da Syddjurs Kommune indførte Tidlig SFO fra april til august for de ældste børn) tilbage i 2010, og dengang kom den private børnehave lidt sløjt fra start med kun otte tilmeldte børn. Nu er der altså kommet endnu et tilbud på matriklen, og skolen håber, at det vil tiltrække endnu flere børn og forældre på sigt.

"Vi synes, vi kan tilbyde attraktive rammer med grønne arealer, og vi tror på, at en børnehavestart vil give flere elever på skolen på sigt."

Farvel til Kosten

For få år siden måtte skolen sige farvel til kostskoledelen, fordi elevgrundlaget var kraftigt nedadgående. KOSTEN, som skolen hed, skiftede dermed status fra at være en kostskoleafdeling for skoleelever til at være et decideret opholdssted under Servicelovens bestemmelser, og dengang lød det fra skolen:

“Den kommunalpolitiske virkelighed anno 2015 har desværre fjernet grundlaget for, at en privatskole som Ryomgård Realskole, kan drive denne form for institution på et værdimæssigt forsvarligt og økonomisk bæredygtigt grundlag."

Dermed røg en stor indtægt fra skolen også, og det har de senere år presset realskolen på økonomien.

"Der er ingen tvivl om, at kostskoledelen var en egentlig forretning. Det samme kan man ikke sige om en børnehave, så der er ikke noget økonomisk i dét," lyder det fra Janus Laier.

Ryomgård Realskole ejer fortsat bygningerne i Tøstrup, der husede KOSTEN. SUF - den Sociale Udviklings Fond - lejer bygningerne på en ti årig uopsigelig lejekontrakt. I indeværende skoleår har Syddjurs Kommunes specialskole, Pindstrupskolen, lejet dele af bygningerne til sin udskolingsafdeling.

Publiceret 26 January 2020 10:00