Skolechef Per Viggo Larsen skal i gang med at finde fire nye skoleledere. Han håber at være i mål til næste skoleårs start. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Skolechef Per Viggo Larsen skal i gang med at finde fire nye skoleledere. Han håber at være i mål til næste skoleårs start. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Fire Syddjurs skoler skifter ud på ledelsesgangen

Skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, går en travl periode i møde, men han er nu fortrøstningsfuld i forhold til at få en større lederkabale til at gå op

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Det er sæson for udskiftning på ledelsesgangen på Syddjurs skolerne. Dog ikke dem alle, men fire skoler skal i 2020 have ny skoleleder: Mørke Skole, Marienhoffskolen, Thorsager Skole og Pindstrupskolen, kommunens specialskole.

På Mørke Skole takkede Annie Wernblad af med udgangen af november 2019 for at gå på pension efter hele 40 års virke på skolen - både som lærer, vice- og skoleleder.

Hun blev afløst af Anne Fuglsang Schou, der er konstitueret i lederstillingen frem til 1. juli 2020. Anne Fuglsang Schou har orlov fra sit job som læringsleder på Marienhoffskolen, hvor hun også har været leder af PLC - Pædagogisk Lærings Center.

På Marienhoffskolen stopper Birgitte Agersnap med udgangen af februar for at blive skoleleder på Elsted Skole.

Viceskoleleder på Marienhoffskolen, Birger Graversen, har prøvet det før, så han er klar på endnu en tørn som konstitueret skoleleder frem til sommerferien.

Lisbeth Munksgaard, leder af Thorsager Skole og Børnehus, siden marts 2013, hvor hun som davværende viceskoleleder afløste skolens leder gennem 26 år, Jens Refsgaard, stopper også.

Lisbeth Munksgaard trækker pensionskortet 1. april 2020 og afløses af Ole Bønke, der konstitueres som skoleleder frem til sommerferien. Ole Bønke er tidligere leder på Toftevangskolen i Ebeltoft og for nuværende viceskoleleder på Rosmus Skole.

Mangler opsigelse

Endelig skal kommunens specialskole, Pindstrupskolen, have ny leder efter sommerferien.

Hans Henrik Dupont meddelte ved starten på dette skoleår, at han stemplede ud med udgangen af juni 2020.

"Jeg har dog ikke fået en opsigelse endnu fra Hans Henrik Dupont, så jeg kan ikke handle, før der foreligger en formel opsigelse," siger skolechef i Syddjurs Kommune, Per Viggo Larsen.

Fortrøstningsfuld

Per Viggo Larsen tager situationen med stoisk ro. Han har i sit tidligere virke som chef prøvet noget, der ligner.

"At vi lige skal skifte så mange skoleledere ud på en gang efter mange år med stilstand på denne front er tilfældigt. Vi har jo kørt i en række år, hvor der kun er sket et skolelederskifte på Kolind Centralskole," siger Per Viggo Larsen.

Han er da også yderst fortrøstningsfuld, når det gælder om at finde gode erstatninger for de, der stopper.

"Det er fine og meget velfungerende skoler alle sammen, så jeg føler mig ret sikker på, at der vil være stor interesse," lyder det fra skolechefen.

Nu skal han i gang med de indledende sonderinger sammen de nævnte skolers bestyrelser, hvor der skal snakkes lederprofil og afstemmes forventninger.

"Det er min plan, at der kan tiltræde nye ledere ved næste skoleårs start i august 2020, men vi har tidligere været ude for at skulle slå en stilling op på ny for at få et større og bredere ansøgerfelt, og det kan også blive tilfældet denne gang. Det er umuligt at spå om, men min plan er, at de nye ledere er klar til august eller så tæt på som muligt," lover skolechefen.

Har kompetencen

Det er Per Viggo Larsen, der som Skolechef - Chef for Børn og Læring hedder betegnelsen nu i Syddjurs nærmest på Orwelsk 'newspeak' - har ansvaret for at ansætte skoleledere i Syddjurs.

Det kan læses sort på hvidt i Syddjurs Kommunes kompetenceplan, der er vedtaget af byrådet den 25. april 2018 med virkning fra 1. januar 2018.

Formålet med kompetenceplanen er nøje at beskrive, hvorledes byrådet hardcore har valgt, at fordele beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen.

En skoleleder refererer således til Skolechefen og indgår i en fælles ledergruppe med kommunens øvrige skoleledere og ledere af dagtilbud.

Publiceret 30 January 2020 23:00