Arkivfoto

Arkivfoto

Debat: Tak til Statsministeren – og lad os så se handling

Af
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen og Christoffer Pedersen (begge V.)

Syddjurs Byråd:

DEBAT "Statsminister Mette Frederiksen valgte i sin nytårstale at sætte fokus på et vigtigt emne; nemlig hvordan vi i højere grad kan sikre gode vilkår for de børn der af forskellige grunde ikke kan bo hjemme hos deres biologiske forældre. Typisk fordi forældrene ikke er i stand til at varetage deres børns tarv og passe ordentligt på dem.

Statsministeren fastslog, at vi som samfund skal lægge berøringsangsten væk, at vi tager for mange hensyn til de voksne og at vi som samfund ofte reagerer for sent. Som statsministeren så rigtigt sagde, ”når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag”.

Derfor slog statsministeren til lyd for, at flere børn skal have mulighed for at få en reel ny start, og at flere børn derfor også bør bortadopteres. Det kan vi kun være enige i.

Grundlæggende hører et barn til hos dets biologiske forældre. Og vi skal som samfund strække os langt for at medvirke til at forældrene støttes og oplæres i at varetage forældrerollen ansvarligt, men vi må også erkende, at det ikke altid vil være muligt. Vores plejefamilier gør et fantastisk stykke arbejde, og i mange tilfælde vil familiepleje være en god og ansvarlig løsning. Men der vil fortsat være en usikkerhed omkring tilhørsforhold for barnet, og hvis der ikke er udsigt til, at barnet kan ”hjemtages” kan adoption være i barnets tarv.

Desværre er lovgivningen i dag skruet sådan sammen, at der virkelig skal meget til for, at det overhovedet er muligt at bortadoptere et barn. Det skal også være svært. For selvfølgelig skal børnene gerne have mulighed for at have en relation til deres biologiske forældre, men omvendt skal vi heller ikke være naive. Og der er børn, hvor det allerede ved fødslen eller meget tidligt i barnets liv står klart, at de biologiske forældre aldrig vil blive i stand til at tage vare på deres børns tarv. Og i de tilfælde vil det ofte være bedre for barnet, at det sikres trygge rammer og bortadopteres til en familie, som er i stand til at give barnet den omsorg, kærlighed og stabilitet, som ethvert barn har ret til.

Desværre bliver børnene istedet ofte ”taget som gidsel” i et system, hvor de gennem deres barndom og ungdom hele tiden skal forholde sig til muligheden for at deres livssituation kan ændres drastisk, at de pludselig skal hjemtages til deres biologiske forældre, at deres samværsordning skal laves om mv.

Det bør vi som samfund kunne gøre bedre. Det er vigtigt, at vi hjælper de biologiske forældre, men lovgivningen bør primært – og i højere grad end i dag – tilgodese børnenes behov. Vi skal sikre alle børn en højere grad af kærlighed, omsorg og stabilitet. Derfor ser vi frem til, at Statsministeren forhåbentligt snart tager initiativ til at ændre lovgivningen.

Så tak til Statsministeren – og lad os så se handling."

De to skriverkarle er begge medlem af Udvalget for Familie og Institutioner.

Publiceret 08 February 2020 15:30