Debat: Demagogi og fifleri med data

Af
Paul Erik Skifter

Politibetjent emeritus

Skellerupvej 8

8420 Knebel:

DEBAT Åbent brev til Demokratikommissionen, Rigsrevisionen og medieforligspartierne.

"Som politibetjent emeritus har jeg besluttet mig for at efterforske lidt i sagen om ” DR’s udsendelse ”Kødklister i køledisken”. Udsendelsen blev sendt af DR i programmet ”Kontant” den 2019-09-18, hvor blandt andre de to statslige styrelser, Forbrugerstyrelsen og Fødevarestyrelsen, deltog.

Det er et demokratisk problem, at vi har en skattefinansieret Tv-station, som vildleder den danske befolkning. Jeg mener, at DR’s udsendelse går målrettet efter den landmandsejede virksomhed Tulip.

Seeren sidder efterfølgende tilbage med indtrykket af, at Tulip er kødsvindlere, som bruger det i Danmark forbudte stof Thrombin i deres pålægsprodukter, og at den kogte skinke indeholder al mulig andet end kogt skinke. En påstand, som er direkte forkert og udokumenteret i udsendelsen. Jeg er vidende om at kogt skinke fra Tulip alene indeholder kødstykker af kogt skinke, der er presset sammen med finthakket kogt skinke, farsbinding, som er en gammel kendt og anerkendt teknologi. Noget tyder på at DR ligger inde med denne viden, da studieværten på et tidspunkt i en sidebemærkning indskyder, at Danish Crown/Tulip bruger en anden teknik.

Udsendelsen viser flere gange klip, hvor der åbnes en Tulip-pakke, når der tales om det forbudte kødklister produkt. DR kunne have valgt at åbne en pakke pålæg fra et af de andre brands, som bliver produceret i udlandet, hvor Thrombin er lovligt.

Det gør det heller ikke bedre, at både Forbrugerstyrelsen og Fødevarestyrelsen ved henholdsvis Camilla Udsen og Henrik Dammand, begge udtaler sig kritisk og fifler med data ved at fabulere om noget, de ikke ved noget om - se bilag1 - e-mail korrespondance med de to styrelser.

Efter jeg havde set DR programmet, valgte jeg at skrive til Forbrugerstyrelsen. Jeg forespurgte, om de på noget tidspunkt har lavet en bred undersøgelse af de pålægsprodukter, som supermarkederne sælger, og om produkterne indeholder det forbudte stof Thrombin. Jeg spurgte derefter, om produkterne rent faktisk indeholder det, som er angivet på emballagen, og om Forbrugerstyrelsen fremadrettet vil undersøge supermarkedernes generelle salg af især pålægsprodukter.

Min henvendelse bliver efter en uge besvaret med, at ingredienser i fødevarer ikke er et område, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dækker. Derfor blev jeg henvist til Fødevarestyrelsen, som er ressortmyndighed på området.

Jeg sendte derfor de selv samme spørgsmål til Fødevarestyrelsen. Efter en uge takker de for min henvendelse og synspunkter og skriver, at Fødevarestyrelsen jævnligt foretager stikprøver af forskellige fødevarer, men at forbrugeren altid bør være opmærksom på mærkningen, hvor det skal fremgå, om der er tale om et produkt af sammensatte stykker af kød. De sender samtidig et link til en emneside, hvor jeg burde kunne finde mere information. De vælger ikke at svare på mine spørgsmål. Jeg skriver derfor retur og beder dem svare. Efter 8 dage rykker jeg efter et svar, og endelig får jeg besked om, at min henvendelse er sendt videre til afdelingen for Kemi og Fødevarekvalitet, som har kendskab til sagen/udsendelsen.

En specialkonsulent i Kemi og Fødevarekvalitet svarer, at Fødevarestyrelsen ikke har udtaget, prøver til analyse for enzymet Thrombin. De ved derfor ikke, om enzymet er blevet anvendt i kødprodukter fremstillet i udlandet og markedsført i Danmark. Enzymet må ikke anvendes til fremstilling af kødprodukter i Danmark. I samme ombæring får jeg svar fra Fødevarestyrelsen, der skriver, at de ikke foretager analyser af, hvordan skinke er sammensat. De fortæller endvidere, at Fødevarestyrelsen, i forbindelse med en vildledningskampagne for flere år tilbage, har haft skinke på pizzaer som fokusområde. Her så de på, om det var rigtig skinke, der var på pizzaen, eller om det var bov eller andre udskæringer på grisen. Men det var alene en kontrol af dokumenter og ikke analyser af selve produkterne.

Fødevarestyrelsen har i DR’s udsendelse ikke forholdt sig til konkrete produkter, men alene fortalt om reglerne for markedsføring af kødprodukter.

Alligevel udtaler Henrik Dammand, da studieværten åbner en pakke kogt skinke fra Tulip, ”at man kan jo ikke vide hvad der er i? Det er forbavsende at Fødevarestyrelsen i TV udsendelsen kan udtale sig kritisk om kogt skinke fra Tulip uden konkret viden produktet.

Denne sag trigger i den grad mit 30-årige politiefterforskningsgen. Jeg er chokeret over, at to statslige institutioner kan finde på at fifle med data. Særlig skræmmende er det, at Forbrugerstyrelsen udtaler sig om noget, de ikke beskæftiger sig med.

Det er et demokratisk problem, at DR vildleder den danske befolkning ved udokumenteret at mistænkeliggøre dansk fødevareproduktion. Jeg synes, at demokratikommissionen skal afkræve DR en redegørelse for, hvilken viden de har om Tulips kogt skinke.

Jeg mener også, at dette må være en sag for Rigsrevisionen. Jeg opfatter de to udtalelser fra talspersonerne fra Forbrugerstyrelsen og Fødevarestyrelsen som et overgreb på min tillid til dansk fødevareproduktion.

Udtalelserne tangerer efter min mening som en demagogisk adfærd fra statens side. Det samme gør hele TV-udsendelsen. Det er rystende, at de to statslige styrelser kan have fået en så flosset moral, at de medvirker til udokumenteret at mistænkeliggøre dansk fødevareproduktion - det må Rigsrevisionen da kunne få sat en stopper for.

Og få sat en stopper for DR’s demagogiske adfærd. Jeg mener, at samtlige redaktionsmøder skal være offentlig tilgængelige, når udsendelsen er afviklet. Redaktionsmøderne i DR og TV2 skal ikke være hemmelige for offentligheden."

Publiceret 12 February 2020 21:30