Flemming Kattrup. Foto: Lars Norman Thomsen

Flemming Kattrup. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: S-byrådsgruppen har sovet i timen

Af
Flemming Kattrup

Strands Havvej 18

Knebel:

"Kære socialdemokrater. I er blevet bedraget.

Af jeres egen borgmester.

I arbejder helt korrekt og den 7. jan. udpeger I jeres Kirsten Frederiksen til at være partiets bedst kvalificerede til fremover at sidde i Vurderingsankenævnet. Helt i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens seneste krav.

Men så sker der åbenbart noget bag kulisserne i toppen, og Ole Bollesen intervenerer med det resultat, at Kirsten – per sms og ikke telefonisk som lovet – så kun fjorten dage efter får en kort meddelelse fra OB, at hun ikke er udpeget alligevel.

Bag denne hovsa-beslutning ligger der det, at Ole Bollesen (og Kirstine Bille, SF) er blevet enige om, at deres foretrukne, Eigil Holm Nielsen, er langt bedre kvalificeret og med ikke så lave evner, som det så venligt udtrykkes.

Forud er gået, at OB på et vel hasteindkaldt gruppemøde fortæller de helt galt afmarcherede bestyrelsesmedlemmer, at Eigil Holm Nielsens CV er langt bedre end udpegede KF’s.

Nu er der det ved det, at hverken OB, eller andre for øvrigt, (f.eks. byrådsmedlemmer) har anmodet om eller fået tilsendt Kirstens CV, så ej heller nogen i gruppeudvalget fik syn for sagn, hvilket nærmer sig overskriftens ”bedrageri”. Og det fra en siddende borgmester.

Strategiudvalget havde ellers til punkt og prikke efterkommet styrelsens ”påbud”, der i nogle år vel, men helt sikkert ikke var påbud, da en Eigil Holm Nielsen i sin tid blev udpeget til Vurderingsankenævnet med absolut ingen erfaring i ”bolig og erhverv”.

Kommunalbestyrelsen SKALlægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering osv.

Men så sent som i november 2019 kom ydermere krav til de udpegedes kvalifikationer:

"Kommunalbestyrelsernes indstillinger af personer skal forholde sig til bl.a. køn, alder og etnicitet osv. Hensynet bag dette krav er et ønske om, at ankenævnene generelt skal af-spejle et repræsentativt udsnit af befolkningen, hvilket fremgår af lov nr. 1125 af 19. november 2019 om ændring af skatteforvaltningsloven. Af samme lov fremgår det, at skatteministeren kan undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages nye indstillinger, hvis indstillingerne ikke i tilstrækkelig grad afspejler et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling".

Og som opfølgende præcisering forordning i december 2019:

"Skatteankestyrelsen har vejledt yderligere i brev af 19. december 2019 til kommunalbestyrelserne, herunder at

  • der i videst muligt omfang skal indstilles også kvinder og yngre personer, idet særligt køns- og aldersfordelingen ikke hidtil har været ligelig i ankenævnene med hensyn hertil, og
  • det endvidere er ønskeligt, hvis de indstillede personer har kendskab til skatteområdet af teoretisk og/eller praktisk karakter". - (Gælder selvfølgelig også emnerne inden for Vurderingsankenævnet)

Alt dette har strategiudvalget efterkommet 100%, hvorimod de to borgmestre lader partifnidder - og andet - tilsidesætte Skatteankestyrelsens forordninger, og baggrunden/årsagen har jeg vist tydeliggjort i debatindlæg.

At så de to borgmestres vrede svar indeholder et løgnagtigt postulat, at ”byrådet efter konkret vurdering peger på” er helt ude på utroværdighedens overdrev, for INGEN, altså ej heller byrådets medlemmer, har set et CV fra Kirsten f.eks..

Virkeligt mere end uskønt, at en borgmester, eller to, kan agere så lusket og amatøragtigt."

Publiceret 12 February 2020 13:45