Knebelbro Havn - disponering af 'Det Blå Torv'

Knebelbro Havn - disponering af 'Det Blå Torv'

Debat: Vi er utilfredse med 'Byens Blå Torv'

Af
Se nederst i debatindlæg

Vi er en række borgere i Knebelbro, som er stærkt utilfredse med det såkaldte projekt 'Byens Blå Torv'.

Projektet afviger i høj grad fra den eksisterende lokalplan, især hvad angår det planlagte byggeri af et nyt havnehus. I betragtning heraf undrer det os meget, at kommunen yder tilskud til et projekt, som er i modstrid med lokalplanen. Denne foreskriver fx, at nye bygninger skal være med sadeltag, tagpap og males sorte.

Vi er opmærksomme på, at bådelauget har vedtaget projektet, men der er altså en række beboere i Knebelbro og borgere på Mols og Helgenæs, som ikke er blevet involveret i projektet overhovedet.

Det planlagte byggeri er en skændsel mod det bevaringsværdige miljø på havnen og i byen. Et yndet åndehul vil blive ødelagt af larm og yderligere trafik, som vi har rigeligt af, især om sommeren. Os, der bor tæt på, føler det som et overgreb, både mht. projektet og følgevirkningerne, fx udsigten.

Vi opfordrer derfor kommunen til grundigt at overveje konsekvenserne af det planlagte byggeri, og i øvrigt at inddrage lokalbefolkningen i beslutningsprocessen.

Underskrevet af en række borgere i henhold til separat liste, som vi er i besiddelse af.

På vegne af beboerne:

  • Hanne og Johnny Larsen, Holmbjergvej 83
  • Susanne og Dethlef Dethlefsen, Holmbjergvej 81

Publiceret 15 February 2020 18:20