Marianne Kierkegaard. Arkivfoto

Marianne Kierkegaard. Arkivfoto

Debat: Presserende behov for en sundhedsreform

Af
Marianne Kirkegaard (V)

Syddjurs Byråd

næstformand for Social-

ældre- og sundhedsudvalget:

DEBAT “Jeg vil gerne sende en dybfølt tak til dig, som altid har været der og har været kærlig, menneskelig og professionel i en lang række håbløse situationer” skriver Tina M. -L. Campbell i en kronik i Kristelig Dagblad i går d. 14/2 om at gøre Valentinsdag til næstekærlighedens dag. Campbell viser i sin kronik stor anerkendelse og taknemmelighed for sygeplejerskens arbejde.

Nu er jeg ikke nødvendigvis enig i alt, hvad Campbell skriver, men jeg er enig i budskabet om at vise taknemmelighed overfor den menneskelige hjælp og omsorg, der gives til mennesker som er ramt af sygdom og er i en svær tid i deres liv.

Jeg har for nylig hørt lignende fortællinger fra Syddjurs borgere som har mødt varme og omsorg fra vores kommunes sygeplejersker i en periode i deres liv, hvor de havde brug for hjælp. Jeg vil gerne sende den tak videre til Syddjurs Kommunes sygeplejersker og også SOSU medarbejderne, som hver dag bruger menneskelighed i deres arbejde og dermed gør en stor forskel for borgere, der har brug for hjælp.

Den nærhed og omsorg, som sygeplejerskerne viser ligger også i 'Det nære sundhedsvæsen', en bevægelse gennem de sidste mange år hvor behandling, pleje og genoptræning flyttes fra sygehusene tæt på borgerens hjem, til egen læge, til genoptræningscenter, til akuttilbud og til hjemmesygepleje.

Regioner og kommuner samarbejder og laver aftaler (se sundhedsaftalen.rm.dk) om, hvordan vi kan give det bedste behandlingsforløb for borgerne, om hvornår der skal gives specialiseret hjælp på sygehusene og hvornår det giver bedst mening at give de nære sundhedstilbud. Samarbejdsaftalen skal også tydeliggøre hvem der har ansvar for hvilke opgaver, så ingen borgere falder mellem to eller flere stole.

Nu er Sundhedsaftalen strikket sådan sammen, at vi fortløbende kan lave nogle delaftaler og det fungerer godt i vores lokale samarbejdsklynge Randersklyngen ( Regionshospital Randers og Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner) til glæde for borgerne. Nogle samarbejdsaftaler vil gælde for alle 5 klynger i regionen, som den sag vi pt. har til behandling i byrådet om sundhedsvisitation.

Sundhedsvisitation som skal være gældende fra 1. marts 2020 skal understøtte, at de forskellige tilbud til akut syge borgere udnyttes bedst muligt og til gavn for borgeren. Heri ligger også, at vi skal udnytte de ressourcer, vi har, bedst muligt og så effektivt som muligt.

Sundhedsvisitationen organiseres i tilknytning til de nuværende hospitalsvisitationer, og kommunerne opretter et telefonnummer til socialpsykiatrien og et til sygeplejeakutteamet, så det er nemt og hurtigt at visitere til et kommunalt tilbud og til det for borgeren rette tilbud. Så langt i aftalen er det supergodt.

Men med den nye sundhedsvisitation forventer Syddjurs Kommune, at flere borgere vil blive visiteret til kommunale tilbud når de er akut syge og det medfører et øget ressourcepres på de kommunale tilbud.

Vi vil fremover se flere og flere delaftaler, som vil lægge et pres på kommunens ressourcer, og der følger ikke finansiering med i aftalerne. Det er her, jeg ser et presserende behov for en sundhedsreform. Den siddende S-regering har desværre ikke stor aktivitet i den retning, selvom de har lavet udkast til en ny sundhedsaftale, og det er ønskeligt at regeringen snart indbyder blandt andet Venstre, der står og banker på til forhandlinger om en sundhedsaftale.

VLAK- regeringen og DF indgik før valget en sundhedsaftale, hvor der er sikret 35 nye sundhedshuse, 20 nye akutberedskaber, uddannelse af 2.000 flere sygeplejersker samt flere læger til almen praksis. Og der skal arbejdes på mere nærhed og et mere sammenhængende sundhedsvæsen hvor borgeren ikke falder mellem forskellige stole. Det er det Venstre fortsat vil.

Det er altså vigtigt, at en kommende Sundhedsreform medtænker finansiering og ressourcer til de mange nye opgaver vi skal løfte i kommunen, sådan at vi er rustet og klar til opgaven - og så sygeplejerskerne fortsat kan udøve en praksis der er præget af høj professionalisme, effektiv udnyttelse af ressourcer - og omsorg og menneskelighed."

Publiceret 16 February 2020 06:30