Christina Kaae (i midten), der her ses sammen med bl.a. daværende FI-udvalgsformand Per Zeidler, har pakket sit kontor ned hos Syddjurs Kommune. Arkivfoto

Christina Kaae (i midten), der her ses sammen med bl.a. daværende FI-udvalgsformand Per Zeidler, har pakket sit kontor ned hos Syddjurs Kommune. Arkivfoto

Farvel til familiechefen efter seks år på posten

Mandag fik Syddjurs Kommunes familiechef siden 1. marts 2014 reelt silkesnoren

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Mandag aften tikkede en pressemeddelelse ind i Lokalavisens mailbox med følgende lakoniske ordlyd:

"I gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune har Christina Kaae valgt at fratræde sin stilling som chef for Social og Familie.

Direktionen takker Christina Kaae for samarbejdet, og ønsker hende alt det bedste fremover.

Direktør Jørgen Andersen varetager ansvaret som chef for Social og Familie indtil stillingen igen er besat med en ny chef.

Faglige henvendelser indenfor Social og Familie kan rettes til direktør Jørgen Andersen og eventuelle spørgsmål til fratrædelsen kan rettes til kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen."

Pressemeddelelsens første sætning er fra ord til anden fyldt med såkaldte eufemismer (et ord, der bruges som omskrivning for et andet, der er uønsket eller tabu-belagt).

Reelt står der, at Christina Kaae ikke havde andet valg end at gå selv. Det kalder man en fyring længere nede i jobhierakiet.

Lokalavisen erfarer, at familiechefen dog selv kom til den konklusion, at hun ikke kunne fortsætte på de nuværende betingelser og ligeledes savnede den fornødne opbakning højere oppe i systemet.

Svært styrbart

Familiechefen har haft det overordnede budget- og driftsansvar for både myndighedsområdet og driftsområdet. Netop familieområdet har været under stærkt pres økonomisk, men ikke kun i Syddjurs, også på landsplan. Både i 2018 og 2019 er der sket væsentlige overskridelser af budgettet, også i et omfang, der for Syddjurs Kommunes vedkommende er større end i sammenlignelige kommuner. Ifølge borgmester Ole Bollesen (S) kan man også i 2020 ane et skred i forhold til budgettet, og derfor skal der simpelthen ske noget nu.

"Området fik tilført ekstra midler, da vi vedtog Budget 2020, hvor jeg sagde, at vi havde vedtaget et robust budget. Af årsager, som vi nu er ved at kortlægge, skrider familieområdet tilsyneladende igen," siger Ole Bollesen.

Formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget) Jan Fischer (S) er yderst fåmælt, men siger dog:

"Jeg har haft et særdeles konstruktivt og godt samarbejde med Christina Kaae, som yderst professionelt og loyalt har serviceret mig som udvalgsformand. Jeg kan kun konstatere, at mange af de ting, som hun har sat i værk, har været rigtige. Jeg vil ikke kommentere hendes afgang, men gerne ønske hende god vind fremover."

Udsat post

Christina Kaae , 56, der er udannet socialrådgiver og cand.scient.soc - det vil sige, at hun er er kandidat i sociologi/socialvidenskab fra Aalborg Universitetscenter - tiltrådte jobbet som familiechef i Syddjurs 1. marts 2014.

Opgaven var klar: Få styr på økonomien. Et merforbrug havde hobet sig op over årene, og i 2013 var det på 30 mio. kroner.

Stillingen som familiechef havde på daværende tidspunkt været vakant siden direktionen midtvejs i 2013 valgte at bede den daværende, Jytte Dalgaard, om at rydde sit skrivebord og overgå til en anden stilling i kommunen.

Christina Kaae kom fra en stilling som Senior Manager ved BDO Consulting. I perioden 2007-2010 arbejdede hun som Chefkonsulent og forretningsansvarlig for Det Specialiserede Socialområde ved BDO Kommunernes Revision.

Hun mødte frem med ledererfaring fra Århus Kommune, afdelingsleder fra 2005-2007, og det tidligere Vejle Amt, afdelingsleder 2002-2005.

Publiceret 27 February 2020 05:00