Ryomgård Distriktsråds formand Kirting Olesen må se i øjenene, at bypassagen af Ryomgård først projekteres i 2022 og laves fysisk i 2023. Endvidere er der ikke sat år på, hvornår cykelstien fra Kærende til Ryomgård projekteres og laves. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktsråds formand Kirting Olesen må se i øjenene, at bypassagen af Ryomgård først projekteres i 2022 og laves fysisk i 2023. Endvidere er der ikke sat år på, hvornår cykelstien fra Kærende til Ryomgård projekteres og laves. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Hvordan med trafikken gennem Ryomgård?

Når det gælder veje og vejstrækninger er Peter Sandell fra Syddjurs Kommunes mobilitetsafdeling i sit es. Mød ham til Ryomgård Distriktråds generalforsamling

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Ryomgård Distriktsråd holder generalforsamling tirsdag 17.marts kl. 19.00 på Det gamle posthus i Ryomgård. Under generalforsamlingen vil der udover det forgangne års aktiviteter og projekter i byen også blive redegjort for nuværende og kommende planer, herunder forårets indvielse og åbning af Ryomgård Bypark, lover formand Kirting Olesen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen kommer der et indlæg om de kommende trafikpolitiske planer for Ryomgård ved teamleder, ingeniør Peter Sandell fra Syddjurs Kommunes mobilitetsafdeling.

"Der er ingen tvivl om, at der vil være stor interesse for at høre om den kommende Nord-Sydvej gennem Ryomgård. Men også den tunge trafik gennem byen, fartdæmpende foranstaltninger og fortovs- og stiforbindelser er blandt de emner, som vil blive berørt," fortæller Kirting Olesen.

Det er år og dag siden, at der er blevet skiftet ud i bestyrelsen. Det bliver heller ikke denne gang, at der kommer et generationsskifte. Begge medlemmer, der er på valg, genopstiller gerne til en ny periode på to år.

Sidst på programmet er der som altid uddeling af Distriktsrådets ildsjælepris, som går til en person der har præsteret en særlig engageret, vedholdende, ulønnet og frivillig indsats i det forgangne år. Prisen er på 1.000 kroner.

Publiceret 07 March 2020 11:00